Tehdään lehteä yhdessä

0

Somero-lehti osallistui  Paikallislehti 2015 -kilpailuun kaksi kertaa viikossa ilmestyvien lehtien sarjassa. Sarjaan osallistui yhteensä 29 lehteä. Tarkkaa sijoitusta emme tiedä, koska emme yltäneet palkittujen joukkoon.
Saimme kuitenkin arvostelun ja palautetta, josta ottaa onkeensa.
Yleisesti todettiin, että Somero-lehti on lukijaa palveleva lehti, joka ilmentää paikallisuuden ideaa runsailla henkilöjutuilla. Paikalliset ihmiset ovat keskipisteenä niin systeemimaailmaa kuin elinkeinoelämää ja elämismaailmaa käsittelevissä jutuissa.
Elinkeinoelämää käsitellään paikallisten yrittäjien näkökulmasta, ja sen vuoksi aiheet ovat aidosti paikallisia. Myös elämismaailma huomioi paikalliset ihmiset kertomalla seudun tapahtumista monipuolisesti.
Lehden taitto on selkeää ja pääosin tasapainoista.
Kritiikkiä saimme muun muassa siitä, että jutuissa on usein vain yksi haastateltava, jolloin teksteihin ei rakennu keskustelua eikä useampia näkökulmia.
Kilpailunumeroa arvostellut raati ehdotti myös, että tiivistämisellä saisi juttuihin lisää ryhtiä, samoin kärjen hiomisella.
Asiantuntijoiden arvosteluja on aina mielenkiintoista kuulla. Tärkein mielipide meille on kuitenkin se, mitä te lukijat Somero-lehdestä ajattelette. Siitä saamme valitettavan vähän palautetta. Otamme hyvin mielellämme vastaan mielipiteitä, vinkkejä ehdotuksia ja kritiikkiä. Tehdään lehteä yhdessä.