1985: Elatusapuihin ja -tukiin viiden prosentin korotus

0

Tiistaina, 24. joulukuuta

Viiden prosentin lisäys tulee elatusapuun, jota elatusvelvollinen on veloitettu tai sitoitunut maksamaan määräajoin avioliittolain, avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain tai lapsen elatuksesta annetun lain mukaisesti.
Korotus ei kuitenkaan koske elatusapua, jonka määrä on päätöksellä tai sopimuksella vahvistettu viimeksi 1.1.1985 tai sen jälkeen. Näitä elatusapuja korotetaan seuraavana korotusajankohtana.
Lakisääteinen korotus tulee myös elatustukiin 1.1.1986. Elatustue määrä on yhdella lapsella 404 markkaa kuukaudessa elatusvelvollisen osalta. Jos lapsen huoltaja elää avuoliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa, elatustuen määrä jää 338 markkaan.
Sosiaalilautakunta tekee edelleen korotusmerkinnät hallussaan oleviin elatussopimuksiin ja -tuomioihin viran puolesta.

Ne sopimukset ja tuomiot, jotka ovat huoltajien hallussa, täytyy toimittaa sosiaalilautakuntaan korotusmerkintöjä varten.
Huoltajien pitää itse ilmoittaa elatusavun korotuksesta elatusvelvolliselle. Mikäli huoltaja kuitenkin haluaa, sosiaalilautakunta voi huolehtia ilmoittamisesta, kertoo Aini Lukander Someron sosiaalitoimistosta.