Kaupunki voitti uimahallin rakentamiskiistan

0

Someron kaupunki selviytyi voittajana uimahallin rakennuskiistasta. Turun hovioikeus katsoi samalla tavalla kuin Varsinais-Suomen käräjäoikeuskin, että kaupungilla oli oikeus purkaa uimahallin rakentamisen urakkasopimus keväällä 2011. Hovioikeuden peruste oli, että Rakennusliike Kerroskivi oli kyvytön tai ainakin haluton suorittamaan uimahalliurakkaa, kuten urakkasopimus olisi edellyttänyt.
Oikeudet olivat yhtä mieltä myös siitä, että Kerroskivellä on oikeus saada kaupungilta muun muassa urakan aikaisia, maksamatta jätettyjä maksueriä.
Turun hovioikeus jätti pitkälti voimaan vuoden takaisen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomion. Muutos tuli geosuunnittelun lisäkustannuksiin, kun urakka oli jouduttu purkamaan. Käräjäoikeus oli tuominnut rakennusliikkeen korvaamaan 39 000 euroa. Hovioikeus muutti sen 15 000 euroon korkoineen. Kaupunki oli jo hovioikeudessa pienentänyt vaatimustaan.
Lisäksi hovioikeus määräsi rakennusliikkeen maksamaan kaupungille oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa runsaat 85 000 euroa. Se hylkäsi rakennusliikkeen oikeudenkäyntikuluvaatimukset kaupunkia kohtaan.
Rakennusliike Kerroskiven tulee maksaa Someron kaupungille korvauksia noin 1,7 miljoonaa euroa viivästyskorkoineen ja kaupungin Kerroskivelle 847 000 viivästyskorkoineen. Kaupungin saatava on siis miljoonan euron luokkaa.
Tuomioon voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, mikäli se myöntää valitusluvan.