Keskusta aikoo yhdistää rivinsä

0

Suomen Keskusta rp:n järjestöorganisaatio Somerolla on koostunut puolueelle tyypilliseen tapaan useasta paikallisyhdistyksestä ja näiden muodostamasta kunnallisjärjestöstä.Somerolla on toiminut yhteensä seitsemän Keskustan paikallisyhdistystä. Nämä ovat Keskustan Etelä-Someron, Keskustan Häntälän, Keskustan Someron Itäinen, Keskustan Pitkäjärven , Keskustan Someron Pohjoinen, Keskustan Somerniemen ja Keskustan Someron paikallisyhdistykset. Paikallisyhdistysten toimialueet ovat määräytyneet vanhan äänestysaluejaon mukaisesti.

Usean yhdistyksen organisaatio on ollut tarpeellinen ja sillä on voitu varmistaa jäsenistön vaikutusmahdollisuudet aikana, jolloin kulkuyhteydet olivat huonoja ja aktiivista puolueväkeä paljon. Maailma on kuitenkin muuttunut ja näin monesta eri yhdistyksestä muodostuvaa organisaatiota ei pidetä enää tarpeellisena. Tänä päivänä toiminta on mielekkäämpää järjestää koko kunnan alueella yhden paikallisyhdistyksen puitteissa, kertoo Someron Keskusta ry:n puheenjohtaja Tero Pirttilä.
 Keskustan paikallisyhdistysten ja kunnallisjärjestön johtokunnat ovat esittäneet että nykyiset seitsemän paikallisyhdistystä puretaan ja niiden toiminta siirretään Keskustan Someron kunnallisjärjestöstä muodostettuun uuteen paikallisyhdistykseen. Uuden paikallisyhdistyksen nimi on Someron Keskusta ry.
Paikallisyhdistysten ylimääräiset kokoukset käsittelivät yhdistysten purkamista ensimmäisen kerran joulun alla ja toinen käsittely pidetään torstaina 7. tammikuuta. Paikallisyhdistyksen purkaminen edellyttää kahdessa eri kokouksessa tehtyä päätöstä.
 Someron Keskusta ry. on jatkossa ainoa Somerolla toimiva Keskustan paikallisyhdistys. Tämän lisäksi Somerolla toimii Keskustanaisten Pohjoinen osasto.
 Someron Keskusta ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina kello 19 altuustosalissa.
 – Koska kysymyksessä on Someron Keskustan historiassa merkittävä päivä, on Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen lupautunut tilaisuuden alustajaksi, Pirttilä toteaa.