Jakelulle haetaan ratkaisuja

0

Postin irtisanomiset ja jaettavan postin väheneminen ovat nostaneet esille ajatuksia postinjakelun yleispalveluvelvoitteen väljentämisestä. Eli nykyisen postilain ja EU-direktiivin määräämän viisipäiväisen postinjakeluverkon karsimisesta neljään tai kolmeen päivään viikossa.
Sanomalehtien Liitosta muistutetaan, että jakelupäivien leikkaaminen heikentäisi kansalaisten asuinpaikasta riippumatonta tasaveroista tiedonsaantimahdollisuutta.
Volyymien pienentyessä viisipäiväinen jakelu kyetään säilyttämään erilaisia jakeluita tehostamalla ja yhdistämällä. Sanomalehtien Liitto on valmis keskustelemaan eri osapuolten kanssa käytännön keinoista, joilla tavoitteeseen voidaan päästä.
Sanomalehtien tilaajat ja mainostajat tarvitsevat painettua lehteä ja muita printtituotteita osana mediavalikoimaansa vielä pitkään. Kansalaisten palveluiden digitalisointia ei pidä aloittaa sanomalehtien jakelusta.