Jokaista osasta tarvitaan

0

Lukion toisen vuosikurssin oppilaat ovat olleet kiireisiä. He ovat päässeet toteuttamaan itseään karonkassa ja vanhojen tansseissa.
Karonkkaperinne on jatkunut Someron lukiossa vuosikymmeniä. Se on ollut tärkeä osa oppimisprosessia.
Opiskelijat toteuttavat kokonaisen musikaali- tai näytelmäproduktion opettajiensa ohjauksessa. Nuorilla on hauskaa. Vuosien päästä he muistavat karonkan roolisuoritukset, hetket lukiossa ja ihmiset.
On opettavaista rakentaa näytelmää. Itsetuntemus kasvaa sekä vuorovaikutustaidot muiden kanssa. Näytelmän tekeminen on myös vastuunottoa omasta tekemisestä. Siinä opetellaan hallitsemaan yhteisiä suuria projekteja.
Produktiota tehdessä joukko hitsautuu yhteen. Yhdessä on saatu aikaan jotain omaa, jonka antaa muiden nähtäväksi ja iloksi. Tiimityöskentelyn voima avautuu nuorille. Jokaisella on oma roolinsa kokonaisuudessa. Jokaista osasta tarvitaan. Yksi tukee toista. Vastaavanlaista työskentelyä jokainen tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa työssään ja harrastuksissaan.