Metsätila sujuvasti seuraavalle –kiertue starttaa Somerolta 23.2.

0

Metsätilan omistajanvaihdokseen perehdyttävä infotilaisuussarja alkaa Somerolla tiistaina 23.2. Tilaisuus pidetään Someron kaupungintalon valtuustosalissa kello 18 alkaen. Illan aikana käydään läpi metsätilan omistajanvaihdoksen perusasiat: valmistautuminen, vaihtoehdot ja verotus. Tavoitteena on, että metsänomistajat saavat tilaisuudesta potkua alkaa pohtia oman metsätilansa tulevaisuutta.

Tilaisuus aloittaa Suomen metsäkeskuksen vetämän ja Maaseuturahaston rahoittaman kolmivuotisen Metsien aktiivinen ja toimiva omistus –hankkeen. Hanke tarjoaa varsinaissuomalaisille metsänomistajille tiedotusta ja neuvontaa metsätilan omistajanvaihdoksen eri keinoista. Tavoitteena on edistää metsätilojen siirtymistä suunnitelmallisesti aktiivisiin käsiin jo omistajan elinaikana ja näin paitsi alentaa metsänomistajien keski-ikää myös vähentää kuolinpesien metsänomistusta.

– Tutkimuksissa on todettu puunmyyntimäärien ja metsänhoitoaktiivisuuden alenevan metsänomistajien iän kasvaessa. Ketään metsänomistajaa ei kuitenkaan syyllistetä siitä, jos omistajanvaihdos on jäänyt toistaiseksi tekemättä. Sen sijaan tarjotaan tietoa omistajanvaihdoksen eri vaihtoehdoista ja neuvotaan, mistä saa apua omistajanvaihdoksen tekoon. Näin metsänomistaja voi itse aktiivisesti vaikuttaa siihen kenelle metsä siirtyy hänen jälkeensä, kertoo projektipäällikkö Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskuksesta.