Ohjeita risujen polttoon, lomake kulotusilmoituksen tekoon

0

 

tuli
Puutarhajätteet on aina poltettava turvallisessa paikassa.

Kevätsiivouksessa kyytiä saaneet oksat ja puutarhajätteet tulisi toimittaa kaatopaikalle tai kompostiin. Mikäli puutarhajäte päätetään kuitenkin polttaa omalla tontilla, on se osattava tehdä oikein. varsinais-Suomen pelastuslaitos muistuttaa, että Rrisujen ja oksien poltto aiheuttaa grillien ja nuotioiden ohella eniten maastopaloja vuodessa. Vuonna 2015 Varsinais-Suomen alueella syttyi noin 40 risujen poltosta aiheutunutta maastopaloa. 

Risujen ja oksien poltosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta viranomaiselle. Silti on varmistettava, että risujen polttaminen tontilla on yleisten säännösten mukaan sallittua. Esimerkiksi kunnan ympäristösuojelumääräys on huomioitava. Risujen ynnä muiden poltto on usein kielletty tai rajoitettu taajama-alueella ja avotulen tekoon on oltava aina myös maanomistajan lupa. Myöskään naapurille ei saa aiheutua haittaa puutarhajätteen poltosta. Sekajätettä, muovia tai käsiteltyä puutavaraa ei saa lainkaan polttaa puutarhajätteen seassa.
Metsäpalovaroituksen aikaan avotulen tekeminen on kiellettyä. Puutarhajätteet on luonnollisesti poltettava aina turvallisessa paikassa ja lähelle on hyvä varata vettä ja alkusammutin. Tulta on myös vartioitava. Tuhka saattaa pysyä kuumana useita päiviä polttamisen jälkeen ja syttyä uudelleen.
Jos palo leviää, paloa voi yrittää sammuttaa ensin itse alkusammuttimella. Jos palo ei sammu, on varoitettava muita ja soitettava viipymättä hätänumeroon 112.
Metsänhoidollinen ja muu kulotus vaatii ilmoituksen pelastuslaitokselle
Kulotuksesta tai muusta merkittävästi savua tuottavasta tulen käsittelystä on ilmoitettava kirjallisesti pelastuslaitokselle kaksi viikkoa ennen kulotuksen alkamista. Kuivanakin aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, ellei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa määräajaksi pelastustoimen alueella tai osassa sitä. Metsämaa tulee kulottaa aina kulotukseen perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.
Varsinais-Suomen alueella kulotuksesta tulee ilmoittaa pelastuslaitoksen verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella: www.vspelastus.fi/kulotus