Nuorille apua elämänoksan etsimiseen

0

Kaupungin uusi nuorisotyöntekijä Lea Ahonen kehuu Someron moniammatillista tiimiä, joka tekee yhdessä työtä nuorten hyväksi. Siihen kuuluu henkilöitä nuorisotoimen lisäksi muun muassa koulusta, kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta, seurakunnasta, mielenterveys- ja päihdeyksiköstä, Ecotekolasta, Someron Liikunnasta, Kulttuurista, 4H:sta ja MLL:stä.
Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tuetaan yhdessä. Etsitään nuoren voimavaroja ja vahvuuksia, vahvistetaan psyykkistä ja sosiaalista puolta.
Sosionomi Lea Ahonen kehottaa kannustamaan nuoria.
– Nuori, usko itseesi! Mieti, mitkä ovat voimavarasi ja vahvuutesi. Kurota, ja tee työtä niitä kohti.
Vanhempia hän pyytää havainnoimaan nuorensa vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, ja kannustamaan niiden kehittämisessä.
– Ei ole oikeata tai väärää tapaa olla vanhempi. Lapsen ja nuoren kuunteleminen, yhdessäolo ja tekeminen kantavat hedelmää. Sitten vielä rakkautta ja rajoja sopivassa suhteessa.

Nuorisotyöntekijä Lea Ahonen
Nuorisotyöntekijä Lea Ahonen pyytää nuoria ja heidän vanhempiaan ottamaan yhteyttä ja kertomaan toiveista, mitä heillä on kaupungin nuorisotoimelle.

Lue lisää 29.4. Somero-lehdestä