Tasakatto pitää vettä, todettiin valtuustossa

0

1960-luvun alkupuolella Somero-lehti kertoi seuraavaa:
Someron kunnanvaltuuston kokouksessa viime maanantaina esille tulleista asioista oli kenties mielenkiintoisin keskuspiirin varsinaisen kansakoulun ja kansalaiskoulun tiimoilta käyty keskustelu. Kuten tunnettua kunnan seuraavaan rakennusohjelmaan sisältyy uuden koulurakennuskompleksin rakentaminen. Nykyisen kansalaiskoulun ympäristöön, koska nykyisellään olevat ja hajalleen sijoitetut luokat joensuussa vaikeuttavat opetussuunnitelmia monessa mielessä. Ensinnäkin tilan ahtaus, jossa joudutaan lapsia opettamaan on käynyt sietämättömäksi ja toiseksi nykyisessä muodossa tapahtuva päivittäinen ruuanjakelu eri koululle kansalaiskoulusta käsin on turhan monimutkaista. Lisäksi nyt luovutettaviksi tarkoitetut koulurakennukset ovat varsin heikkokuntoisia.