Sosiaalinen media ei ole uutiskanava

0

Uutisten seuraaminen verkossa on lisännyt suosiotaan. Verkko ei kuitenkaan ole syrjäyttänyt perinteisiä uutisvälineitä. Samat ihmiset käyttävät sekä perinteisiä välineitä että verkkomediaa.
Perinteiset uutislähteet näyttävät säilyttävän asemansa erityisesti yli 45-vuotiaiden keskuudessa. Merkille pantavaa on, että painettujen lehtien suosio on noussut sekä 18–24-vuotiaiden että 55 vuotta täyttäneiden ryhmissä.
Vaikka uutisia seurataan myös sosiaalisen median kautta, sen merkitys uutislähteenä on vähäinen. Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2016 -kyselytutkimuksesta selviää, että pääasiallisena uutislähteenään sosiaalista mediaa pitää vain viisi prosenttia kyselyyn osallistuneista suomalaisista.
Sosiaalinen media on suomalaisille lähinnä perinteisiä uutismedioita täydentävä uutislähde.
Suomi on kärkimaiden joukossa uutisten seuraamisessa verkosta.  Älypuhelinten käyttö  lisääntyy nopeasti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Uutisvideoiden suosion kasvu on sen sijaan tasaantumassa.