Huomenna paukkuu

0

Sorsalintujen metsästys alkaa lauantaina kello 12.
Huvin ja hyödyn tavoittelun lisäksi on syytä muistaa hyvät metsästystavat.
Ammuttava lintu on aina tunnistettava ennen laukausta. BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto suosittelevat, että ensisijaisesti metsästettäisiin lajeja, joiden kannankehitys on pitkällä aikavälillä suotuisa, kuten sinisorsa, telkkä ja tavi. Uhanalaisia riistasorsia ei tule metsästää.
Jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka ja tukkakoskelo on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi ja metsähanhi, haapana, haahka ja isokoskelo vaarantuneiksi. Metsähanhen metsästys on kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
Noutavan koiran käyttö on ehdottoman suositeltavaa.
Metsästys on suosittu harrastus, joka tuo myös einettä pöytään.
Metsästäjäliitto antaa myös vinkin lajin harrastajille siitä, että kun saa, voi myös antaa takaisin: Kestävään metsästykseen kuulu riistan elinympäristöstä huolehtiminen. Metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöt voisivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi lintukosteikkojen perustamiseksi ja kunnostamiseksi.