Hyvä renki, mutta huono isäntä

0

Kuluneena vuonna roskien ja risujen poltosta on aiheutunut Varsinais-Suomessa 39 maastopaloa, 2 rakennuspaloa ja 16 muuta tulipaloa.
Siksi parhaat paikat syyssiivouksessa kertyvälle puutarha- ja haravointijätteelle olisivat komposti tai jäteasema.
Jos puutarhajätettä, kuten risuja ja oksia, päätetään kuitenkin polttaa omalla tontilla, on se tehtävä oikein ja viranomaisten määräysten mukaisesti.
Poltosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta pelastusviranomaiselle. Silti on varmistettava, että se on tontilla yleisten säännösten mukaan sallittua.
Myöskään naapurille ei saa aiheutua haittaa puutarhajätteen poltosta.
Tulta on vartioitava. Tuhka saattaa pysyä kuumana useita päiviä polttamisen jälkeen ja syttyä uudelleen.
Avotuleksi lasketaan pelastuslain mukaan esimerkiksi nuotio tai muut vastaava, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.
Maapohjasta eristetyt grillit, tiilistä tai kiviaineksesta valmistetut tulisijat ja vastaavat laitteet eivät ole pelastuslain mukaan avotulia.