Hyvinvointivaltio jatkossakin

0

Hallitus on tehnyt ensi vuoden talousarvioesityksensä. Sen ja kilpailukykysopimuksen tavoitteena on helpottaa työllisyyttä, saada Suomen rattaat pyörimään ja talous lentoon.
Tarvitaan erityisesti uusia työpaikkoja, jotta olisi veronmaksajia ja ostovoimaa. Nuorten ja vanhempien pitää päästä koulutustaan vastaaviin ammatteihin.
Epävarmalta tuntuu, että työaikaa pidentämällä syntyisi todellisia uusia työpaikkoja. Pelkona on, että samat työntekijät tekevät vain pidempää päivää, väsyvät taakkansa alle, saavat vähemmän rahaa,  eivätkä ehdi kuluttaa.
Toivoa sopii, ettei vuoden 2017 talousarvio lisää suomalaisten eriarvoisuutta. Jos leikataan työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, lapsilisiä, kansaneläkettä, takuueläkettä, kotihoidon tukea ja opintotukea, pienituloisimpien kukkarot kärsivät.
Valtion pitää säästää. Jos sosiaalietuuksia leikataan ja on heikko työllisyystilanne, yhä useampi hakee toimeentulotukea. Näyttää siltä, että säästöt jäänevät odotettua pienemmiksi.
Toivottavasti kuntatalous pysyy kunnossa, hyvinvointipalvelut pystytään tarjoamaan jatkossakin ja Suomi pysyy edelleen hyvinvointivaltiona.