Asiantuntijuutta tulee arvostaa

0

Tekninen lautakunta poisti kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksestä hoitajakutsujärjestelmän sekä lukitus-, valvonta- ja työajanseurantajärjestelmän hankinnat. Perusturvalautakunta ihmettelee, miksi näin tehtiin, sillä nykyiset järjestelmät eivät toimi. Asiakkaiden, potilaiden ja työntekijöiden turvallisuus vaarantuu.
Perusturvajohtaja Taru Nordlund sanoo perusturvalautakunnan olevan asiantuntija hoitotyöhön liittyvissä asioissa. Tätä asiantuntijuutta tulisi teknisen lautakunnan arvostaa.
Tekninen lautakunta perusti päätöksensä sote-uudistukseen. Lautakunta katsoo, ettei nyt kannata tehdä suuria investointeja. Hoitajakutsujärjestelmän toimimattomuudesta ja kriittisyydestä lautakunta ei ollut tietoinen.
Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että investointeihin liittyvässä päätöksenteossa tulisi kiinnittää huomiota asukkaiden, potilaiden ja työntekijöiden turvallisuuteen.
Viime viikolla kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle, että hoitajakutsujärjestelmä palautetaan talousarvioesitykseen. Näin tehtiin. Kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden budjetista joulukuisessa kokouksessaan.