Nuori auttaa toista nuorta

0

Somerolla aloitettiin viime syksynä valtakunnallisestikin tuore tsempparitoiminta. Lukiolaiset auttavat yläkoululaisia koulunkäynnissä, esimerkiksi läksyjen teossa ja kokeisiin valmistautumisessa. Samalla jutellaan muistakin asioista. On saatettu viettää yhdessä vapaa-aikaa.
Toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia. Koenumerot ovat nousseet, samoin opiskelumotivaatio. On syntynyt kaveruutta, on ehkäisty syrjäytymistä ja kelkasta putoamista. Tsempparit ovat saaneet ohjaajakokemusta.
Toiveena on, että toiminta saa jatkoa, sitä laajennetaan ja kehitetään. Sitä voisi laajentaa alakouluihinkin. Yläkoululaiset tukisivat alakoululaisten opiskelua.

Lue lisää perjantain 17.2. Somero-lehdestä

Lukiolainen Ursula Kempe on auttanut läksyjen teossa ja kokeisiin lukemisessa yläkoulun kahdeksasluokkalaista Jesse Kylämäkeä .