Vahusneuvostoja kannattaisi hyödyntää kunnallisessa päätöksenteossa

0

Anssi Kemppi kehotti Somerolla tulevia kuntapäättäjiä hyödyntämään vanhusneuvostoja päätöksenteossaan.

Kimmo Hovila ja Elonhelmet esittivät sota-ajan lauluja.
Eläkeliiton juhlaan sapui kolmisensataa ihmistä.
Eläkeliiton Someron yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Tamminen.
Laskiaisjuhlassa raikuivat sota-ajan laulut.
Eläkeliiton juhlia vietettiin Teeriharjulla.

Kuntavaalit nousivat puheeksi Eläkeliiton Someron yhdistyksen laskiaisriehassa.
– Eläkeliitto ei ota puoluepoliittisesti kantaa vaaleihin, vaan meille on tärkeää se, että saisimme herätettyä vaaleihin kuntatasolla keskustelua ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnista ja palveluista, kertoi Somerolle puhumaan saapunut Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi.
– Huhtikuussa Suomen kuntiin valitaan valtuutettuja, jotka saavat sote- ja maakuntauudistusten myötä johdettavakseen aivan uudenlaisia kuntia. Kuntien tehtävät uudistuvat, ja kunnallisilta luottamushenkilöiltäkin edellytetään uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia oman kunnan kehittämiseen ja kuntalaisten hyvän tulevaisuuden turvaamiseen.
– Tulevien valtuutettujen ja muiden kuntavaalien myötä valittavien luottamushenkilöiden tulee huomioida päätöstensä vaikutukset erilaisten ihmisten arkeen. Suomi ja sen kunnat ikääntyy kovaa vauhtia.
– Kunnilla on tulevaisuudessakin vastuullaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tähän tehtävään kunnissa on valmistauduttava jo nyt, muistutti valtiotieteiden maisteri Kemppi.
– Olisi hienoa, jos valtuustoihin valittaisiin mahdollisimman paljon valtuutettuja, jotka ymmärtävät Eläkeliitolle ja sen jäsenille tärkeät teesit, ja huomioisivat ne päätöksentekijöinä.
– Muistutan myös yhteistyön tärkeydestä kuntatason vaikuttamisasioissa. Hyvä yhteistyö vanhusneuvoston kautta lienee paras keino saada ikääntyneiden kuntalaisten ääni kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa.

Lue lisää 2.3.2017 lehdestä