Vanhan remontoiminen vilkasta, uuden rakentaminen vähäistä

0

Alkuvuodesta Someron kaupungilta on pyydetty aiempaa enemmän lupia asuinrakennusten laajennuksiin ja muutoksiin. Toimenpidelupien määrä on kasvanut.
Kaupungilta on tiedustelu normaalia enemmän tontteja omakotitaloille ja teollisuuskiinteistöille, vaikka kyselyt eivät ole edenneet rakennuslupiin asti.
Rakennustarkastaja Petri Vastamäki toivoo, että nämä olisivat merkkejä rakentamisen elpymisestä.

Kaupunki tarvitsee lisää omakotitontteja.

Viime vuosina Somerolla on rakennettu vähänlaisesti uusia taloja. Vaisu rakentamistahti on ollut vallalla yli viisi vuotta.
Omakotitalotonttien kysyntää jarruttaa, että kaupungilla on tarjota niukalti vapaita tontteja. Työn alla on kaavoittaa Valimontien varteen Kohnamäkeen asuntotontteja.