Yleisö kysyi ehdokkailta, puolueilta, ryhmiltä –näin vastattiin

0

 

Kuntavaalien Someron vaalipaneelissa kysyttiin puolueilta/ryhmiltä yleisön lähettämiä kysymyksiä. Aika ei riittänyt kaikkien kysymysten läpikäymiseen, joten Somero-lehti lähetti jälkikäteen vielä kymmenen kysymystä puolueiden/ryhmien tai yksittäisten ehdokkaiden vastattavaksi. Tässä vastauksia:

1. Mitä kunnan tarjoamista nykyisin maksuttomista palveluista voitaisiin muuttaa maksullisiksi? Entä maksullisista maksuttomiksi?
Vasemmistoliitto/Aarne Vesterinen: Terveyskeskus maksuttomaksi ja kirjastopalvelut edelleen maksuttomia.
Suomen Sosialidemokraattinen puolue/ Ismo Valve (sit.): Nykyisistä palveluista on vaikea löytää mitään sellaista, joka tulisi muuttaa maksulliseksi. Täytyy muistaa, että usein maksujen periminen myös nostaa palvelun kustannuksia. Tärkeintä on pitää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut kohtuullisella tasolla. Niihin ei pidä tehdä suuria kertakorotuksia.
On tärkeää, että kaupunki pitää liikuntapaikkansa maksuttomina. Näin ollen seurat pystyvät tarjoamaan edullisia harrastusmahdollisuuksia nuorille. Kaupungin pitäisi enemmän markkinoida hyviä ja edullisia liikuntapalveluja myös ulkopuolisiin kuntiin. Palveluiden edullisuus on tärkeä tekijä, kun esimerkiksi lapsiperheet puntaroivat kaupunkiin muuttamista.
Someron Keskusta: Maksuttomia palveluja ei ole. Ellei asiakas maksa niistä itse, maksavat veronmaksajat niistä yhdessä. Maksuja voidaan periä sellaisista palveluista, joista se on mahdollista. Maksujen tasoa on tarkasteltava tarpeen mukaan. Esimerkki mahdollisesta maksulliseksi muuttuvasta palvelusta voisi olla sade- ja sulamisvesien johtaminen eli niin sanottu hulevesimaksu. Nykyisessä taloustilanteessa maksullisten palvelujen muuttaminen maksuttomiksi ei ole realistista.
Kansallinen Kokoomus:  Maksuissa ei tarvetta muutoksiin. Terveyskeskuksen asiakasmaksuja alennettiin vuoden alusta.
Someron Vihreät: Sote muuttaa kaupungin omaa palvelurakennetta merkittävästi. Puolet nykyisestä palvelurakenteesta poistuu. Siksi aivan valtuustokauden alussa tulisi ottaa valtuustotasolla, esimerkiksi iltakoulujen muodossa, käsittelyyn kaupungin palvelurakenne. Palveluista esimerkiksi liikuntapaikat tulee pitää edullisina ja varhaiskasvatuksen maksuja kannattaa miettiä.
Varhaiskasvatuksen muotoja tulisi monipuolistaa: metsäkerhot ja -eskarit eivät varmastikaan lisäisi kustannuksia, mutta saisivat lapset ja nuoret kiinnostumaan luonnosta, joka on meidän kaikkien yhteinen voimavara ja ilon aihe.

Kristillisdemokraatit/Silja Kulmala ja Tarja Iivonen: Kaikki palvelut on tarkkaan harkittu ja hoidettu maksullisuuden suhteen. Pidetään tässä vaiheessa tilanne ennallaan.

2.  Onko muistisairaalla mahdollisuus saada kuljetuspalveluja aktiivisen elämän avuksi (esim. luottamustehtävien hoito, harrastukset, kulttuuririennot, kirjastokäynnit)? Hahmotuskyky voi muistisairauden vuoksi olla alentunut ja johtaa ajokortin menetykseen, mutta harrastuksia voi jatkaa siitä huolimatta – pääseekö taajaman ulkopuolelta kulkemaan?
Vasemmistoliitto/Aarne Vesterinen: Nykyisin ei taajaman ulkopuolelta pääse oikein mihinkään, eikä aina taajamastakaan ilman omaa autoa.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Raila Hakamäki: On selvää, että taajaman ulkopuolelta pitää päästä kulkemaan asioimassa, harrastuksissa ja muussa aktiiviseen elämään kuuluvissa asioissa. Kaupunki tukee liikkumista palveluliikenteellä ja liikkumista tukevilla palveluilla mm. korvaamalla taksikyytejä. Ratkaisevaa erilaisten kuljetuspalveluiden myöntämisen kannalta on ihmisen toimintakyky. Kuljetusasioista kannattaa kysyä kaupungin perusturvatoimistosta (p. 040-1268 225).
Someron Keskusta: Joukkoliikenteen puuttuminen on Somerolla suuri ongelma, ja kulkemismahdollisuuksia tulisi alkavalla valtuustokaudella kehittää uusia innovatiivisiakin ratkaisuja etsien. Lähinnä kysymys on kuitenkin palvelu-/asiointiliikenteen sekä koulukyytien kehittämisestä.
Kansallinen Kokoomus: Kuljetuspalveluissa on kehittämisen varaa. Terveydenhuollosta saadulla todistuksella on mahdollista saada kuljetuspalveluja.
Someron Vihreät: Kuljetuspalvelut haetaan KELA:n kautta ja niitä on muistisairailla mahdollisuus saada.

Kristillisdemokraatit/Silja Kulmala ja Tarja Iivonen: Kaupungin osalta yhteys perusturvatoimistoon. Myös kolmannen sektorin palveluita kannattaa kysyä, esimerkiksi Punaisen Ristin ystäväpalvelusta saattajaa asioimiseen (kun on päässyt keskustaan).

3. Mitä kulttuuri sinulle itsellesi merkitsee? Millaisesta kulttuurista pidät? Millaista kulttuuria Somerolle pitäisi saada/mitä täältä puuttuu?
Vasemmistoliitto/Aarne Vesterinen: Kaupunginteatteri puuttuu, vaikka sitten harrastajapohjalta ja tuettuna.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Larisa Evstifeeva-Auraniemi (sit.): Minulle kulttuuri tarkoittaa kaikkea: se on ammatti, elämätapa ja mielikuva ympäristöstä. Kulttuuri on elävä ja liikkuva. Monikulttuurisuus opettaa ja kehittää. Someron monipuolinen kulttuuritoiminta perustuu kuntalaisten aktiiviseen toimintaan. Se toiminta voisi entistä paremmin yhdistää kunnan perusväen ja maahanmuuttajat yhteiseen toimintaan.
Someron Keskusta: Kulttuuri on yksi tärkeä hyvinvointia edistävä tekijä, ja varsinkin asukkaiden itse yhteisöllisesti tuottama kulttuuri on paikkakunnalle arvokasta. Somerolla on paljon erilaisia paikallista kulttuuria tuottavia toimijoita. Somero tunnetaan myös kulttuuripersoonistaan. Tanssilavakulttuurin suhteen Somero taitaa olla jopa Suomen ykkönen kolmine aktiivisine tanssilavoineen. Tanssilavat tuovat paikkakunnalle myös valtakunnantason tähtiä ja niiden mukana myös matkailijoita lähikunnista ja kauempaakin. Kulttuuritapahtumat lisäävät kaupungin elinvoimaa.
Kansallinen Kokoomus: Someron kulttuuri ry järjestää monipuolisia tapahtumia. Kulttuuri tuo hyvän elämän laadun .Se on kansakunnan tärkeä perusta.
Someron Vihreät: Someron kulttuuri ry syntyi aikanaan nyttemmin lakkautetun vapaa-ajan lautakunnan tuskastumisesta kaupungin kulttuuripolitiikkaan ja rahoitukseen. Käytännön pakosta luotu yhdistys on sittemmin osoittanut tulleensa tarpeeseen, ja myös kykynsä tuottaa Someron mainetta kohottavia tapahtumia. Kulttuuri ry on tuonut taiteen tekemisen kaikkien ulottuville. Yksityiset ateljeet järjestävät korkeatasoisia näyttelyitä ja Somerolla on omasta takaa huippuluokan muusikoita. Somerolla on paljon maatalous- ja perinnemuseotarjontaa, mutta silti täältä puuttuu paikallishistoriallinen museo, joka esittelisi uudemman ajan historiaa. Sellainen on suunnitteilla.
Kulttuuri on elämän suola ja sen avulla voidaan vaikutta ihmisiin. Yhdessä tehty kulttuuri on hauskaa. Kannatamme kulttuuria sen kaikissa muodoissa ja se on meille tärkeää ja merkittävää, virkistävää ja piristävää ja mitä kaikkea muutakin vielä.
Somero 2025 yhteislista/Juha-Pekka Halttunen: Itselleni harrastelijamuusikkona musiikkikulttuuri on tietysti lähinnä sydäntä. Mielestäni Somerolla musiikkikulttuuri voi kohtuullisen hyvin. Meillä on harrastajia, puoliammattilaisiakin ja erilaisia tapahtumia suht mukavasti. Pariin asiaan kiinnittäisin kuitenkin erityistä huomiota. Etenkin nuorien musiikkiharrastuksen kannustamiseen sekä soitto-/harrastustilojen tarjoamiseen pitäisi myös kaupungin panostaa enemmän.

Kristillisdemokraatit/Silja Kulmala ja Tarja Iivonen:Kauneutta ja lepoa kaikille aisteille. Liikettä nivelille ja ilon lisääntymistä. Lisää hengellistä kultuuria.

4. Voisiko mielestäsi ottaa aktiiviseen käyttöön Kassapolun ja Peltotien? Näin vähennetään Joensuuntien ja Urheilutien ”paineita”?
Vasemmistoliitto/Aarne Vesterinen: Liikennesuunnittelu vaatii aina kokonaisnäkemystä asioista ja mieluummin ammattimaisen suunnittelijan kuin valtuuston suunnittelemassa liikennejärjestelyjä.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Leena Pyykkö: Mielestäni Kassapolun ja Peltotien aktiivisempaan käyttöön ei ole tarvetta. Kyseessä on omakotitaloalue. Pelottavaa on, että väistämisvelvollisuutta ei tiedosteta Urheilutietä ajettaessa.
Turha ja häiritsevä yöralli alkaa K-market Härkätien suljettua ovet illalla. Ralli loppuisi, jos kulku Kassatien kautta pääkadulle estettäisiin ja Urheilutie katkaistaisiin esimerkiksi nykyisen hidasteen kohdalta ennen Oikotietä. Vähintäänkin pitäisi saada korkea hidaste Urheilutie 9:n tai 11:n kohdalle, jotta vauhdit hidastuisivat ennen Kassatien risteystä, johon nykyisellään ajetaan aivan liian suurella nopeudella. On suuri ihme että suuremmilta kolareilta on vältytty.
Someron Keskusta: Joensuuntiellä tai Urheilutiellä ei ole sellaisia liikennemääriä, että uusia väyliä pitäisi ottaa käyttöön. Kaupungin pääkadulla kuuluukin olla liikennettä.
Kansallinen Kokoomus: Nykyinen käytäntö ihan hyvä.
Someron Vihreät: Kassatielle ja Peltotielle ei mielestämme pitäisi ohjata lisää autoliikennettä vaan sälyttää ne rauhallisina kulkureitteinä pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Kristillisdemokraatit/Silja Kulmala ja Tarja Iivonen: Ei vilkasta liikennettä omakotitaloalueelle. Joensuuntie turvalliseksi asenteella: Maltti on valttia ja turha kiire pois!

5. Olisitko äänestänyt eduskunnassa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta vai vastaan?
Vasemmistoliitto/Aarne Vesterinen: Puolesta.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Minna Kotti: Olisin äänestänyt tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Allekirjoitin kansalaisaloitteenkin. Mielestäni kyseessä on ihmisoikeudet, taataan kaikille samanarvoinen kohtelu. Syrjintä kaikissa muodoissaan on kielletty lailla, miksi tässä asiassa saisi syrjiä?
Someron Keskusta: Kysymyksessä on ns. omantunnon asia, johon puolue ei ota kantaa.
Someron Vihreät: Olemme kaikki ehdottomasti lain puolesta. Todella hienoa kun se saatiin lopulta voimaan!
Somero 2015 yhteislista/Juha-Pekka Halttunen: Puolesta ehdottomasti. Se, että ihmiset ovat erilaisia, on rikkaus ja ihan suotavaa eikä todellakaan keneltäkään pois.

Kristillisdemokraatit/Silja Kulmala ja Tarja Iivonen: Vastaan. Olisimme kannattaneet näkemystä jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio. Kuten eduskunnan lakivaliokuntakin johtopäätöksessään 2014 totesi, naisen ja miehen välisyyteen perustunut avioliittolaki oli jo valmiiksi tasa-arvoinen eikä syrjinyt ketään. Eli sitä ei olisi tarvinnut muuttaa sukupuolineutraaliksi. Juridinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä ennen kaikkea lasten etu edistyvät silloin parhaiten, kun yhteiskunta ja valtio, YK:n ihmisoikeusjulistuksen pykälä 16:n mukaisesti, suojelevat avioliittoa siinä merkityksessä kuin avioliitto oli perinteisesti Suomen laissa määritelty ja siten kuin avioliitto on määritelty naisen ja miehen väliseksi myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklassa 12.

6. Mikä somerolla muuttuu tai pitäisi muuttua vuoteen 2025 mennessä? Millaisena näet Someron tulevaisuuden?
Vasemmistoliitto/Aarne Vesterinen: Asukasluku pitäisi saada kohoamaan ja työpaikkaomavaraisuus kasvamaan.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Sanna Rajala (sit.): Sote-uudistus tulee muuttamaan asioita paljon ja lopputuloksesta ei ole mitään takeita. Tavoitteena täytyy olla, että Somerolla on edelleen tarvittavat ja laadukkaat peruspalvelut kuntalaisten käytössä. Asioista ei voi myöskään päättää pienessä sisäpiirissä vaan kunnan kehittämiseen tarvitaan kaikkia kuntalaisia ja myös vapaa-ajanasukkaita. Jos ongelmia on, puhutaan niistäkin avoimesti ja pyritään kaikkien kannalta parhaimpaan lopputulokseen.
Somero on jatkossakin itsenäinen ja omaleimainen paikkakunta. Somero tulee olemaan esimerkki siitä, miten pieni kaupunki pärjää omilla vahvuuksillaan ja hyvällä yhteistyöllä naapurikuntien kanssa.
Someron Keskusta: Sote-uudistuksen myötä tulee suuria muutoksia kaupungin organisaatiossa, kun yli puolet henkilökunnasta ja budjettivaroista siirtyy maakunnille. Kaupungin pitää olla aktiivinen sote-uudistusprosessissa ja puolustaa somerolaisten lähipalveluja. Väkiluvun laskun pysäyttäminen edellyttää uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Uudet yritykset ja työpaikat syntyvät ihmisten aktiivisuudesta. Tulevaisuus on sellainen, millaiseksi me sen rakennamme. Menestys vaatii työtä ja ponnisteluja, kaikilta osapuolilta.
Kansallinen Kokoomus: Tarvitaan lisää työpaikkoja. Oikeilla valinnoilla pidämme Someron elinvoimaisena.
Someron Vihreät: Keskusta-alueen ja koko kaupungin viihtyisyyteen, turvallisuuteen, esteettisyyteen ja ihmisten hyvinvointiin täällä on panostettu. Julkista liikennettä on niille, jotka muuten eivät pääse kulkemaan. Kävelyreittejä sekä kevyen liikenteen väyliä on hyvin monenlaisille liikkujille, jotta puistoista ja puutarhamaisista alueista pääsee nauttimaan luonnon ja virkistysalueiden ohella. Rakentamisen osalta panostus on kestävissä, kauniissa ja laadukkaissa rakennuksissa. Päätöksenteko on oikeudenmukaista, avointa ja osallistavaa sekä heikompiosaisetkin on otettu niin huomioon, että köyhyys ja työttömyys on vähentynyt selvästi.
Someron väkiluvun lasku tulee taittumaan ja kääntymään hienoiseen nousuun. Tämän saa aikaan Someron maine ihmisläheisenä, virkeänä ja elinvoimaisena kaupunkina. Somerolle muuttaa perheitä, jotka arvostavat sitä, että heidän lapsensa saavat hyvien kuntapalveluiden lisäksi rauhallisen, kannustavan, kodinomaisen ja toiminnallisen kasvuympäristön. Työssäkäyville Somero tulee tarjoamaan helpompaa arkea ja stressitöntä elämäntapaa. Eläkeläiset tulevat muuttamaan Somerolle nykyaikaisiin kerrostaloasuntoihin asuakseen lähempänä vapaa-ajan asuntojaan.
Somero 2015 yhteislista/Juha-Pekka Halttunen: Näen tulevaisuuden epävarmana ainakin yritys- ja työllisyysnäkökulmasta, ellei jotain muutoksia saada aikaan. Liike-elämän ja palveluyritysten- ja tuotteiden osalta tilanne on erittäin haastava ja katukuvaa koristaakin entistä useampi tyhjä liikehuoneisto. Kaupungin pitäisi pystyä luomaan uusia ideoita yritystoiminnan tukemiseksi ja paikallisten yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi, jotta ostovoima saataisiin jatkossa pysymään Somerolla eikä asiakkaiden tarvitsisi lähteä viemään euroja lähikuntien ostoskeskuksiin, saati tilata palveluja muualta Lisää siis kilpailukykyä yrityksille, lisää työpaikkoja ja eurot Somerolle. Näin tulevaisuuskin olisi varmasti turvatumpi ja kaupunki jatkossa eläväisempi.

Kristillisdemokraatit/Silja Kulmala ja Tarja Iivonen: Sote muuttaa Someroakin monella tapaa. Palvelut pitää säilyttää lähellä. Viso: Yhteisöllisyys ja inhimillinen ote asioiden hoitoon on edelleen lisääntynyt. Raittius, rehellisyys, lainkuuliaisuus sekä oman 100-vuotisen itsenäisyyden ajan jatkunut kristillisen arvopohjan tunteminen on syventynyt.

7. Miten kunta voi vaikuttaa tuloerojen kasvuun? Pitääkö niihin vaikuttaa?
Vasemmistoliitto/Aarne Vesterinen: Kaikkien on pysyttävä mukana yhteiskunnassa ja kunnan sosiaalityöllä on tärkeä rooli ennaltaehkäisevässä työssä ja selvityksissä tuloerojen syistä.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Erkki Gustafsson: Kunta ei suoranaisesti voi vaikuttaa tuloerojen kasvuun muuten kuin omien työntekijöittensä osalta ja välillisesti hankintojensa kautta. Kunnan omien työntekijöiden osalta vaikutetaan siten, että virkojen/toimien palkkaus ja edut pidetään tasavertaisina ja oikeudenmukaisina.
Kunnan tulee huolehtia myös sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien elämisen turvasta ja mahdollistaa esim. terveys- ja asumispalvelujen saanti. Tuloeroihin vaikuttaminen on koko yhteiskunnan asia. Tuloeroja pitää seurata ja varoa, ettei tilanne pääse huomaamatta leviämään käsistä.
Someron Keskusta: Tuloerojen kasvu ei ole hyväksi, mutta kunnan on niihin vaikea vaikuttaa, muuten kuin oman henkilökunnan osalta.
Kansallinen Kokoomus: Keinot aika vähäiset. Kaupungin määrittelemillä maksuilla on jonkin verran merkitystä.
Someron Vihreät: Kunta voi vaikuttaa huonosti tuloerojen kasvuun, koska kunnallisvero on tasavero. Valtion verotus toimii progressiivisesti. Tuloerojen kasvu kasvattaa tyytymättömyyttä, eriarvoisuutta ja pahoinvointia yhteisössä. Mielestämme massiivisten tuloerojen kasvua pitäisi hillitä. Kunnan tulee kerätä verotuksen avulla riittävästi varoja, jotta palvelut voidaan tuottaa tavalla, joka kaventaa yhteiskunnallista eriarvoa.

Kristillisdemokraatit/Silja Kulmala ja Tarja Iivonen: Somerolaisia työllistäville yrityksille pienistä suuriin on kaavoitettu sopivia tontteja ja tarjotaan kaikenkattavaa apua ja ohjeistusta yrityksen perustamiseen sekä toiminnan alkuun saaattamiseen.

8. Miten edistäisi yrityselämää kaavoituksen avulla?
Vasemmistoliitto/Aarne Vesterinen: Kaavoituksella on mielestäni vähän mahdollisuuksia vaikuttaa yritysten halukkuuteen asettua Somerolle.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Riitta Lehtinen: Kunnan hallittu maankäyttöpolitiikka on kestävän kunta- ja yritystalouden edellytys. Sitä tukee järkevä ja huolella harkittu yhtenäinen yritystonttitarjonta. Kaavoitettavien yritystonttien tulee olla somerolaisen yritystoiminnan kokoisia ja niitä pitää myös tarvittaessa voida yhdistää isommaksi kokonaisuudeksi.
Tonttitarjontaa tulee olla riittävästi ja hinnoittelun on oltava kilpailukykyinen naapurikuntiin verrattuna.
Someron Keskusta: Kaupungilla pitää olla kaavoitettuna alueita erilaisiin tarpeisiin, joille yrittäjät voivat tarvittaessa nopeastikin rakentaa tarvitsemiaan toimitiloja. Prosessien tulee olla joustavia ja ketteriä. Nykyisellään kaavoitusprosessit tässä kaupungissa ovat aivan liian hitaita.
Kansallinen Kokoomus: Alueet kaavoitetaan ,monipuolisen yritystoiminnan käyttöön.
Someron Vihreät: Keskustassa on kysyntää uusille kerrostaloasunnoille, niiden tuotantoa tulee helpottaa. Asukkaat tuovat mukanaan ostovoimaa myös liike-elämälle. Kaupungin tulee aktiivisemmin etsiä ratkaisuja liikehuoneistojen käyttöasteen lisäämiseen. Teollisuustonttien tarjonta ylittää kysynnän, ja niitä on kaavoitettu alueille, jotka rikkovat kaupunkirakennetta. Pienteollisuusalueille on siirtynyt paljon aiemmin keskuksissa toiminutta palveluntuotantoa, ja on tärkeää että nämä alueet kaavoitetaan osaksi kaupunkia. Näin myös asiakkaiden on helpompi löytää palvelut.

Kristillisdemokraatit/Silja Kulmala ja Tarja Iivonen: Somerolaisia työllistäville yrityksille pienistä suuriin on kaavoitettu sopivia tontteja ja tarjotaan kaikenkattavaa apua ja ohjeistusta yrityksen perustamiseen sekä toiminnan alkuun saaattamiseen.

9. Jos saisit päättää, minkälaisiksi somerolaisia lapsia yritettäisiin kasvattaa (kotona, päiväkodissa, koulussa)?
Vasemmistoliitto/Aarne Vesterinen: Aktiivisia ja yritteliäitä kuntalaisia jotka aikanaan ottavat oman vastuunsa kunnan kehityksestä.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Mirva Aarnisaari: Ensisijainen kasvatusvastuu on aina vanhemmilla. Tätä tukemassa ovat päiväkoti, koulu, isovanhemmat sekä läheiset ihmiset. Kasvatuksen tavoitteena on tukea lasta, jotta hän selviytyisi elämässä itsenäisesti. Aikuisen tehtävä on luoda hyvä pohja lapsen itsetunnolle, antamalla kannustavaa palautetta sekä opettaa lapselle mikä on oikein tai väärin asettaa rajat ja rakastaa ehdoitta.
Somerolla toivoisin tapaavani suvaitsevaisia ja avarakatseisia lapsia ja nuoria, jotka kunnioittavat vanhempiaan sekä heidän kanssaan työskenteleviä aikuisia. Toivoisin myös että vanhemmat osaisivat olla armollisia itselleen kasvatusasioissa ja muistaisivat että he ovat vuorovaikutuksessa lastensa kanssa; myös lapsi kasvattaa vanhempiansa.
Someron Keskusta: Rehellisiksi, toiset huomioon ottaviksi aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka ajattelevat omilla aivoillaan ja vastaavat omista tekemisistään ja aikuisina myös omasta ja perheensä toimeentulosta.
Kansallinen Kokoomus: Moniarvoinen ,kielitaitoinen ja suvaitsevainen
Someron Vihreät: Itsenäisiksi, tuottaviksi, osaksi yhteiskuntaa, sisäisen motivaation omaaviksi, muut huomioon ottavaksi.

Kristillisdemokraatit/Silja Kulmala ja Tarja Iivonen: Lapsen tulee saada tietää ja tuntea olevansa arvokas jo sinänsä. Lapselle tulee antaa perusturvallisuus, joka säilyy vaikka elämä ympärillä järkkyisikin. Kodista alkaen puolustamme kristillisen kulttuuriperimän ja arvojen esilläpitämistä koko kasvatuspolun matkalla, sekä koulujen yhteistyötä seurakuntien kanssa..

10. Mihin lautakuntiin ja/tai jaostoihin aiot pyrkiä ja millaisia aloitteita näihin valmistelet?
Vasemmistoliitto/Aarne Vesterinen: Niihin lautakuntiin, joihin pääsee mukaan.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Taina Ruuhilehto: Minua kiinnostaa sivistys- ja tekninen lautakunta, koska näissä lautakunnissa tehtäviin päätöksiin voi paremmin vaikuttaa ja nämä toimialat jäävät sote-uudistuksen ulkopuolelle. Arjen turvallisuus kuuluu kaikille, on se sitten terve työympäristö, liikenne, koulukiusaaminen, pätevät opettajat, leikkipuistot.
Aloitteita tehdään, mikäli muut keinot eivät edesauta asian etenemistä. Koirapuiston saaminen Somerolle olisi ehkä aloitteen paikka. Moni siitä puhuu mutta kukaan ei asiaa vie eteenpäin.
Someron Keskusta: Tähän kysymykseen puolueen on hankala vastata.
Someron Vihreät: Someron Vihreät tavoittelevat paikkaa kaupunginhallituksessa. Hallituspaikalta käsin pyritään vaikuttamaan siihen, että tehtävät päätökset pohjautuisivat tietoon, sosiaaliseen vastuunkantoon ja nykyistä syvempään ymmärrykseen käsiteltävistä asioista. Hallituksessa Vihreät pyrkivät myötävaikuttamaan sellaisten aloitteiden läpimenoon, jotka lisäävät asukkaiden hyvinvointia, vähentävät syrjäytymistä ja luovat kaikille viihtyisämmän elinympäristön. Lautakuntapaikoilta Vihreät edistävät keskustan maankäytön tehostamista, ympäristönsuojelua, kestävää rakentamista ja kunnossapitoa, hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden lisäämistä, kulttuuritoiminnan ja matkailumarkkinoinnin kehittämistä sekä julkisen ja kevyen liikenteen tukemista.

Kristillisdemokraatit/Silja Kulmala ja Tarja Iivonen: Sivistyslautakunta olisi paras vaihtoehto, siellä pääsee mukaan kasvatuspolkuun.

Lue lisää vaaleista 31.3.2017  lehdestä