Ilmoita kulotuksesta

0

Roskien polttaminen on yksi yleisimmistä maastopalon syistä. Etenkin kevään kuivattamaan maastoon tuli karkaa herkästi. Viime vuonna Varsinais-Suomessa roskienpoltosta sai alkunsa 61 maastopaloa.
Risujen ja oksien polttamisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta pelastusviranomaiselle. Jos siihen ryhtyy, on osattava tehdä se turvallisesti ja kunnan ympäristömääräyksien mukaisesti.
Puutarhajätteet on poltettava turvallisessa paikassa. Lähelle on varattava vettä ja alkusammutin.
Avotulen tekoon vaaditaan aina maanomistajan lupa eikä risujen ja oksien polttaminen saa häiritä naapuria. Tulta tulee vartioida koko ajan.
Kulotuksesta tai muusta merkittävästi savua tuottavasta tulen käsittelystä on ilmoitettava kirjallisesti pelastuslaitokselle kaksi viikkoa ennen kulotuksen alkamista. Kuivanakin aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, ellei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa määräajaksi pelastustoimen alueella tai osassa sitä. Metsämaa tulee kulottaa kulotukseen perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.
Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikaan avotulen tekeminen on kiellettyä.