Vaikuta ja äänestä

0

Väki on käynyt ahkerasti ennakkoäänestämässä. Somerolla uurnilla piipahti mielipiteensä ilmaisemassa yli 2 100 henkeä. Aktiivisuus on ollut vilkkaampaa kuin edellisissä kuntavaaleissa.
Someron äänestysprosentti on ennakkoäänestyksen jälkeen 28,4, joka hieman valtakunnallista lukua suurempi.
Mutta vielä on matkaa sataan. Jos nyt ei saada aikaiseksi ihan täyttä sataa, niin kepeästihän päästään 60–70 prosentin välille. Silloin voi sanoa, että somerolaiset ovat päättäjänsä valinneet.
Sotesta ja muista muutoksista huolimatta, kunta on edelleen kodin jälkeen lähin vaikutuskeino. Someron kaupungille tulee monia tärkeitä asioita käsiteltäväksi, joista valtuutetut muodostavat yhdessä ne parhaimmat kombinaatiot.
Kansalaisen vaikutusmahdollisuutta ja kansalaisoikeutta kannattaa käyttää. Äänestämällä osoittaa, kenet haluaa neljäksi vuodeksi kunnallisista asioista päättämään.
Jos ei äänestä, ei ole oikein varaa valittaakaan.
Vaikuta ja lähde vaaliuurnille. Varsinaisena äänestyspäivänä sunnuntaina 9.4. siihen on vielä mahdollisuus.