Lapsiperhe tarvitsee tukiverkkoa

0

Suomalaiset lapsiperheet kaipaavat eniten tukea lasten hoito- ja kasvatuspalveluihin, arjen tukiverkostojen luomiseen ja kiireettömään yhdessäoloon. Muuttuvan työelämän vaatimusten ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi tarvitaan myös niissä avustavia palveluita. Taloudellista tukea ja kannustimia kaipaa hieman yli kolmannes. Asiat tulevat esille Suomalaisen Työn Liiton teettämästä tutkimuksesta.
Suomesta tulisi löytyä lasten hoito- ja kasvatuspalveluita ja arjen tukiverkkoja yhdistäviä palveluita.
Lapsiperheen arki on jatkuvaa nuorallatanssia kodin ja työn välillä. Työelämän tulisi joustavasti mahdollistaa perheen perustaminen ja tarjota tukea perheiden muuttuviin tilanteisiin. Helpommin sanottu kuin tehty. Työpaikalla pitää syntyä tulosta alati pienenevällä joukolla.
Vanhemmat tekevät pitkää työpäivää. Huoli ansiotyön säilymisestä ja rahasta, jolla perhettä elättää, kiepauttaa vaakakupin työn puolelle. Aika läheisten kanssa jää vähiin. Se alkaa näkyä väsymisenä ja riittämättömyyden tunteena. Sekä koti että työ kärsivät.
Tarvitaan tukiverkkoa ja matalan kynnyksen palveluja perheille. Ne ehkäisevät tehokkaasti raskaampien tukitoimien tarvetta. Lasten kanssa vietetty aika on kuin laittaisi rahaa tulevaisuuteen.