Perinteiset konstit tepsivät yhä

0

Nykyaikaiset sähkölaitteet sisältävät ukkosylijännitteille herkkiä komponentteja. Salaman aiheuttamat laitevahingot ovatkin lisääntyneet viime vuosina.
Tämän vuoksi uusissa sähköliittymissä vaaditaan ylijännitesuojia alueilla, joissa sähkönjakelu tapahtuu ilmajohtojen kautta.
Sekä sähkölaitteet että rakennukset voidaan suojata laitteilla, jotka ohjaavat salamavirrat hallitusti maahan.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto neuvoo, että sähkölaitteiden suojaus toteutetaan sähkökeskukseen asennettavilla ylijännitesuojilla. Rakennukset voidaan suojata niiden yhteyteen rakennettavilla ukkossuojilla.
Myös perinteiset ohjeet ukonilmalla toimimiseen ovat yhä käyttökelpoisia: Sähkölaitteiden pistotulpat kannattaa irrottaa ukonilman lähestyessä, ellei kiinteistössä ole ylijännitesuojausta. Ukonilmalla suositellaan pysyttelemään sisätiloissa, eikä ulkona kannata oleskella selkeästi ympäröivää maastoa korkeampien kohteiden läheisyydessä. Pihalla olevat rakennusta korkeammat puut suojaavat usein rakennusta suorilta salamaniskuilta.