Luottamus ja läpinäkyvyys valttia

0

Kotimaisuus ja läpinäkyvyys ovat yksityisten terveyspalveluiden ehdottomia valttikortteja kuluttajien silmissä. Jopa 85 prosenttia näkee kotimaisuuden lisäävän palvelun haluttavuutta. Saman verran arvostetaan myös yksityisten terveyspalveluiden tuottajien liiketoiminnan läpinäkyvyyttä.
Suomalaisen Työn liiton teettämän Made by Finland -tutkimuksen mukaan kaikkein merkityksellisintä suomalaisuus on 65–79-vuotiaille, joista jopa 62 prosenttia kertoo palveluntuottajan kotimaisuuden lisäävän sen vetovoimaa erittäin paljon.
Useampi kuin joka kolmas suomalainen näkee myös perheyrittäjyyden lisäävän palvelun houkuttelevuutta.
Asiakkaille on tärkeää, että verot maksetaan Suomeen.    Ja että yrityksen omistajilla on kasvot.
Palveluntuottajan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vaaditaan yhä enemmän. Asiakas haluaa tietää, minkälainen yritys tuottaa palvelun ja minkälaisten arvojen mukaan yritys toimii. Palvelun työllistävä vaikutus on nykypäivänä merkittävä ostokriteeri kuluttajalle.