Vastuullisia hankintoja läheltä

0

Suomalaisen Työn Liiton teettämän Made by Finland -tutkimuksen mukaan selvä enemmistö (91 %) suomalaisista pitää Suomessa valmistetun tuotteen valintaa vastuullisena tekona. Valinnan katsotaan edistävän kotimaan työllisyystilannetta ja tukevan suomalaisia yrityksiä.
Vastuullisuuden katsottiin syntyvän siitä, että suomalaisen tuotteen ostaminen luo työtä ja tukee kotimaisia yrityksiä. Myös ympäristöystävällisyys ja hyvinvoinnin lisääminen Suomessa olivat syitä Suomessa valmistetun tuotteen ostamiseen.
Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausalan mukaan tutkimuksen tulokset heijastavat vastuullisen kuluttamisen trendiä, jossa kulutusvalintojen seurauksia mietitään tarkemmin kuin aikaisemmin. Kotimaassa valmistetun tuotteen työllistävä vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan on suomalaisille tärkeää ja on viime vuosina noussut tärkeimmäksi syyksi ostaa suomalaisia tuotteita ja palveluita.
Yhä suurempi osa suomalaisista haluaa tietää, missä ja minkälaisissa olosuhteissa tuotteet ja palvelut on tehty. Mitä lähempää tuote tulee, sitä helpompi se on yleensä selvittää.