Työ sujuu hyvässä seurassa

0

Suomalainen työ perustuu yhteistyölle ja luottamukselle. Yhdessä tekeminen ja jakaminen sekä toisten ihmisten auttaminen luovat uusia ideoita ja hyvinvointia.
Suomalaisten mielestä työhyvinvointi syntyy hyvästä työilmapiiristä, motivoivasta työstä ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä. Häntäpäähän työhyvinvointitekijöinä jäävät palkka ja uralla eteneminen.
Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -tutkimuksesta selviää myös, että suomalaiset näkevät vastuunkannon oman työyhteisön hyvinvoinnista jokaisen työntekijän tehtävänä. Etenkin kaikkein nuorimmat ja vanhimmat vastaajat painottivat oman vastuun merkitystä.
93 prosenttia suomalaisista katsoo, että organisaatioiden tulee kantaa vastuuta työntekijöidensä hyvinvoinnista myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Tätä mieltä olivat erityisesti naiset.
Aiemmat tutkimukset osoittavat, että henkilöstöön ja tuotekehitykseen panostavat yritykset ovat muita useammin voitollisia. Tuottavat työntekijät ovat tyytyväisimpiä työntekijöitä ja tyytyväiset työntekijät ovat tuottavampia.
Työhyvinvointi näyttää olevan kaiken perusta ja sitä kehittämällä organisaatiot ja yritykset pääsevät parempiin tuloksiin.