Viljatilojen kannattavuus pohjalla

0

Viljanviljelyssä viisi viimeisintä vuotta ovat olleet kannattavuudeltaan varsin heikkoja. Luonnonvarakeskuksessa lasketaan, että viljatilojen yrittäjätulo jää vuonna 2017 noin 7 000 euroon yritystä kohti.
Heikko sato vaikuttaa myös kotieläintilojen talouteen kohoavien viljan kuivauskulujen sekä kasvavan rehunostotarpeen kautta. Tuotantokustannukset kasvavat muun muassa rehukustannusten myötä, joten yrittäjätulo pienenee 25 600 euroon maitotilaa kohti.
Ennusteen mukaan naudanlihantuotannon kannattavuus jää vuonna 2017 edellisen vuoden lukemiin. Tuottajahinta on pysynyt pitkään alhaisena, eivätkä tuotantokustannuksetkaan ole juuri pienentyneet. Ennustettu yrittäjätulo on 16 600 euroa tilaa kohti.
Sikatalouden kannattavuus painuu edelleen alaspäin. Yrittäjätulon ennustetaan jäävän 24 500 euroon.