Ikääntyvät myös aktiivisia auttajia

0

Ikäihmiset eivät ole pelkästään avun tarvitsijoita, vaan he ovat myös aktiivisia toimijoita vapaaehtoistyössä. Vanhustyön Keskusliiton Eloisa ikä -tutkimuksen mukaan he ovat järjestöille ja koko yhteiskunnalle korvaamaton voimavara.
Moni vapaaehtois- ja vertaistoimijoista haluaa käyttää kertynyttä osaamistaan omaksi ja toisten hyödyksi sekä tehdä jotakin, jolla on merkitystä. Vapaaehtoistyö tuo myös rytmiä arkeen.
Toisten auttaminen lisää usein kokemusta oman elämän mielekkyydestä. Mahdollisuus auttaa on hyvin palkitsevaa.
Vapaaehtoistyö ylläpitää ja vahvistavaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Syntyy hyvän kierre.
On palkitsevaa, kun saa kokea, että oma läsnäolo helpottaa toisen oloa. Kohtaamisissa ei aina ole edes sanoja – tai sanoja ei tarvita.
Paljon jäisi tekemättä ilman ikääntyviä vapaaehtoisia. Hyvinvoinnin tasa-arvo ei kuitenkaan toteudu pelkästään vapaaehtoistyön varassa.