Vanhusneuvosto puolestapuhujana

0

Jokaiselle on tärkeää, että häntä kuullaan ja on vaikutusmahdollisuuksia omiin ja lähiympäristön asioihin.
Mielipiteen ilmaisu ja kuulluksi tuleminen tulee olla yhdenvertainen kaikenikäisillä. Kenenkään mielipidettä ei saa ylittää iän vuoksi.
Someron vanhusneuvosto kehottaa ikäihmisiä ottamaan yhteyttä, jos jokin somerolaispalvelu kaipaa parannusta.
Pykälien mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Vanhusneuvoston kautta pystyy vaikuttamaan. Vanhusneuvosto muun muassa tekee aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja. Hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja on oma-aloitteinen. Yhteistyön on pelattava.
Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla vanhusneuvosto; se voi olla myös useamman kunnan yhteinen. Kansalaisten vaikuttamisneuvostoja ovat myös vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto.