Kuluttajien mielialat valoisat

0

Kuluttajien mielialat ovat valoisammat kuin koskaan. Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 24,2. Tammikuun lukema on mittaushistorian korkein. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon 21,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,3.
Luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset kuluttajan omasta taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä paranivat tammikuussa joulukuuhun verrattuna. Tammikuussa kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin valoisat. Arviot myös omista säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.
Kuluttajat pitivät tammikuussa ajankohtaa hyvin otollisena kestotavaroiden ostamiselle, lainanotolle ja säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat tammikuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt paljon viime kuukausina.