Iloinen työpaikka tuottaa

0

Ihmiset viettävät työpaikoilla ison osan elämästään. Jokainen voi vaikuttaa tekemisellään, miten työpaikalla voidaan. Positiivisuuteen tottuu äkkiä ja se tarttuu.
Pahoinvointia eikä kiirettä ei poisteta kauhistelemalla. Työkaluja ovat esimerkiksi selkeät ja sopivankokoiset strategiat, roolit, pelisäännöt tai turvallisuuskulttuurin luominen. Kulttuurimuutokset lähtevät yrityksen johdosta. Jokainen yksilö voi tarttua omakohtaisestikin hyvinvointiinsa.
Työhyvinvoinnilla ja sillä että voi vaikuttaa työhönsä on tieteellisestikin todettu olevan korrelaatio yrityksen tulokseen ja talouteen. Positiivisella suhtautumisella asioihin saadaan työhyvinvointia parannettua ja se tuo taas lisää rahaa yrityksen kassaan.
Iloisempina ihmiset jaksavat paremmin. Irvistelevä ja nariseva tyyppi on tuskin se tuottavaisin henkilö.
Kiireen ja pahoinvoinnin kulut ovat mittavia. Kiire tuottaa säntäyksiä suuntaan ja toiseen, huonoa laatua, turhia korjauskustannuksia ja moneen kertaan tekemistä. Kiire, suorituspaineet ja pelolla johtamisen teemat vaikuttavat myös ideoiden ja luovuuden puutteeseen.
Innostuksen katoamisen kustannuksia harvoin tullaan laskeneeksi. Tämän potentiaalin käyttämättä jättäminen on voimavarojen tuhlausta.