Kolmannes pienituloisista nuoria aikuisia

0

18–34-vuotiaiden osuus pienituloisista on kasvanut viime vuosina selvästi, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tiedoista. Noin neljännes pienituloisista oli nuoria aikuisia vuonna 2007, mutta osuus on kasvanut noin kolmannekseen vuoteen 2016 mennessä.
35–49-vuotiaiden osuus pienituloisista on laskenut tasaisesti koko 2000-luvun. Myös aiempaa harvempi pienituloisuusrajan alittavista on eläkeikäisiä, joita oli hieman yli viidennes pienituloisista vuonna 2016.
Pienituloisia oli 11,5 prosenttia kotitalousväestöstä. 18–34-vuotiaita pienituloisia oli 196 000 vuonna 2016. Heistä 58 prosenttia oli opiskelijoita.
Pienituloiset ovat aiempaa useammin opiskelijoita, työttömiä ja muita ei-työllisiä, sillä erityisesti vuoden 2010 jälkeen heidän osuutensa pienituloisista on kasvanut ja työllisten ja eläkeläisten osuus on vähentynyt.