Päästöt vähentyneet

0

Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan Varsinais-Suomen kasvihuonepäästöt ovat laskeneet 26 prosenttia vuosina 2007–2015. Silti tavoitteesta ollaan vielä kaukana.
Varsinais-Suomessa on sitouduttu tavoittelemaan yhdessä hiilineutraalia maakuntaa vuoteen 2040 ja tavoite on kirjattu maakuntastrategiaan.
Vaikka maakunnan päästöt ovat vähentyneet noin neljänneksen, lisätoimia tarvitaan kipeästi monellakin eri sektorilla.
Vuosi sitten kunnat haastettiin tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Alkuvuodesta maakuntahallitus selvitti kuntien tahtotilaa kyselyllä.
Tulokset osoittivat, että Varsinais-Suomen kunnilla on vahva tahtotila hiilineutraaliuden saavuttamiseen ja selkeä käsitys siitä, mihin omilla toimillaan pystyvät pääsemään.
Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kuitenkin niin kuntien, maakunnan kuin yritystenkin toimenpiteitä.
Selkeä tahtotila on joka tapauksessa olemassa ja jo se on hyvä alku oikeaan suuntaan.