Huonoa renkiä ei saa käyttää

0

Huono isäntä, mutta hyvä renki, sanotaan vanhassa sananlaskussa. Rengin käyttö on nykyään myös paikoin kiellettyä.
Eli innokkaan siivouspuhurin pauloissa pitää puutarhatöissä muistaa varovaisuus tulen kanssa. Roskien polttaminen on yksi yleisimmistä maastopalon syistä. Viime vuonna Varsinais-Suomessa roskienpoltosta sai alkunsa 54 maastopaloa.
Somerolla puutarhajätteen polttaminen on asemakaava-alueella kielletty. Pieniä määriä risuja, oksia sekä puhdasta, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta saa kuitenkin polttaa. Sytykkeenä saa polttaa puhdasta paperia, pahvia ja kartonkia kiinteissä lämmityslaitteissa ja uuneissa. Muu jätteenpoltto on kielletty.
Taajama-alueen ulkopuolella poltettavaksi kelpaavaa puutarha-, maatalous- tai metsätalousjätettä saa polttaa myös avotulella. Muiden jätteiden poltto on kielletty.
Pitää kuitenkin muistaa, että poltosta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille.
Polttamisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta pelastusviranomaiselle. Kannattaa silti muistaa, että haittaa aiheittavasta tulenkäsittelystä voidaan sakottaa.