Mitä lapsiperheille Somerolla kuuluu?

0

 

Ensimmäinen nelivuotiaisiin lapsiin ja perheisiin kohdistuva tiedonkeruu on parhaillaan käynnissä 290 Manner-Suomen kunnassa, myös Somerolla.
Kaikki perheet, jotka näissä kunnissa osallistuvat 4-vuotiaan lapsen laajaan terveystarkastukseen lastenneuvolassa lokakuun loppuun mennessä, voivat osallistua tutkimukseen.
Tutkimuksen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimus liittyy hallituksen kärkihankkeeseen Lapsi- ja perhepalveluiden uudistaminen (LAPE).
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus tuottaa tietoa vanhempien näkemyksistä omasta ja perheensä terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista. Kyselylomakkeessa vanhemmat vastaavat esimerkiksi siihen, millainen lapsen terveydentila on, miten lapsi viihtyy varhaiskasvatuksessa ja kiusataanko lasta. Tietoa hankitaan myös siitä, millaisia tukiverkostoja perheellä on, miten työn ja perheen yhteensovittaminen sujuu, miten palvelut ovat vastanneet lapsen tai perheen tarpeita.
Myös nelivuotiaat lapset pääsevät tutkimuksessa ääneen. Heiltä kysytään: Mitkä asiat tekevät sinut iloiseksi ja mitkä harmittavat?
Vanhemmilta saadut tiedot yhdistetään lastenneuvolan terveydenhoitajilta saatavaan ammattilaistietoon ja rekisteritietoon.
Tutkimuksen tuottama tieto julkaistaan tiedonkeruun päättymisen jälkeen THL:n sähköisessä tulospalvelussa, jossa voi tarkastella oman alueen perheiden kokemuksia, toiveita ja tarpeita sekä verrata niitä vaikka naapurikuntaan, maakuntaani tai koko maahan.