Suomen Lähilukio-yhdistys pitää seminaarin Somerolla

0

 

Seminaari pidetään Kiiruun koulukeskuksessa.

Suomen Lähilukioyhdistys järjestää XXII kehittämisseminaarinsa tällä viikolla Someron lukiossa. Seminaariin on ennakkoilmoittautunut lähes 30 lukiota. Paikallisena järjestäjänä toimii Someron lukio.
Suomen lukioista lähes puolet on alle 150 opiskelijan yksiköitä. Suomen Lähilukioyhdistyksen 164 lukion verkosto ulottuu Hangosta Utsjoelle.
Pienet lukiot tarjoavat yhdistyksen mukaan huomattavia yksilöllisyyteen, läheisyyteen ja huolenpitoon liittyviä laadullisia etuja suurempiin yksikköihin verrattuna. Niinpä niissä esimerkiksi opintojen ohjaus on hallitumpaa sekä keskeyttäneiden ja neljännen vuoden opiskelijoiden osuus huomattavasti pienempi kuin suurissa yksiköissä.
Yhdistyksen mukaan lukiokeskusteluissa unohdetaan usein maaseudun ja haja-asutusalueiden pienten lukioiden tuki paikalliselle peruskoululle. Lähes kaikki pienet lukiot toimivat samoissa tiloissa yläkoulun kanssa. Valtaosa pienten lukioiden rehtoreista ja opettajista opettaa myös peruskoulussa. Yleensä vain yhdellä tai kahdella opettajalla on tunteja pelkästään lukiossa. Ei siis voida puhua pienistä lukioista käsittelemättä samalla myös perusopetusta.

Lue lisää 24.4.2018 lehdestä