Mättäänsuonojan silta suljetaan kolmeksi tunniksi

0

Mättäänsuonojan silta sijaitsee Hirsjärvellä. Kuva: Google maps.
Mättäänsuonojan sillan puukannen lahovaurioita paikataan ja sillan liikenne katkaistaan Somerolla kolmeksi tunniksi keskiviikkona 23. toukokuuta.

Silta sijaitsee Hirsjärvellä maantiellä 13514.
Laho kohta sijaitsee keskellä ajorataa, jonka vuoksi liikenne sillalla on katkaistava paikkaustyön ajaksi. Ajoneuvoliikenne on katkaistu kello  9-12 välisenä aikana.

Siltapaikan pystyy kiertämään yleisiä teitä pitkin, mutta katkoajan lyhyyden vuoksi kiertoteitä ei viitoiteta maastoon. Kevyt liikenne pystyy kulkemaan sillan yli korjaustöiden aikanakin.

Ely-keskus pahoittelee liikennekatkon aiheuttamia haittoja tienkäyttäjille.