Yhteistyöllä kulttuuri kiitoon

0

Kulttuuri kasvattaa kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia. Kulttuurilla on tutkitusti vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Myös vapaaehtoistyö lisää tekijänsä hyvinvointia.
Kulttuuripalveluita vapaaehtoisesti yhdistyksensä kautta tuottavat ihmiset ovat siis erityisen onnellisessa asemassa. He myös kasvattavat oman paikkakuntansa muiden ihmisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.
Tulevana kesänä somerolaiset ovat jälleen koonneet voimansa ja järjestävät runsaasti erilaisia tapahtumia, kuten taidenäyttelyitä ja musiikkiesityksiä.
Somerolla talkootyö on voimissaan. Tekijät tuottavat iloa ja virkistystä. Yhdistykset kokoavat asukkaita ja edustavat heitä.
Ilman aktiivisia yhdistystoimijoita moni tapahtuma jäisi toteutumatta ja yleisö tavoittamatta. Siksi myös rahallista tukea tarvitaan kunnalta nykyistä enemmän, ettei väki väsy ja kunta näivety.
Parhaimmillaan kunta, kuntalaiset ja yhdistykset keskustelevat ja päättävät yhdessä, mitä kulttuuripalveluilla tarkoitetaan. Kartoitus toimii välineenä tavoitteen määrittelyn lisäksi roolien ja yhteisymmärryksen löytymiseen. Muita toimivan yhteistyön elementtejä ovat säännölliset tapaamiset, selkeät sopimukset ja riittävät resurssit.