Åvikin silta suljettu keskiviikkona ja torstaina

0

Åvikin sillalla, maantiellä 13 526 korjataan sillan vesieristeen kuplimisvaurioita, jotka ovat aiheutuneet pitkästä hellekaudesta.
Vauriokohdat sijaitsevat keskellä ajorataa, ja sen vuoksi liikenne joudutaan katkaisemaan sillalta korjaustyön ajaksi.

Ajoneuvoliikenne katkaistaan sillalta keskiviikkona 13.6. kello 9 ja liikenne palautetaan sillalle torstai-iltaan mennessä.

Siltapaikan pystyy kiertämään yleisiä teitä pitkin, mutta katkoajan lyhyyden vuoksi kiertoteitä ei viitoiteta maastoon. Kevyt liikenne pystyy kulkemaan sillan yli korjaustöiden aikanakin. Destia pahoittelee liikennekatkon aiheuttamia haittoja tienkäyttäjille.