Elinikäistä oppimista

0

On kaikkien etu ja välttämättömyys, että kansalaisjärjestöt ja niiden osaaminen otetaan vahvemmin mukaan rakentamaan koulutusjärjestelmän uutta palvelukokonaisuutta. Kolmannen sektorin tulee saada myös julkista rahoitusta tähän toimintaan.
Mahdollisuus oppia itselleen sopivalla tavalla läpi elämän on jokaisen oikeus ja nykyään jopa välttämättömyys. Kansalaisjärjestöt tavoittavat laajan joukon eri elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa olevia ihmisiä. Ne voivat toiminnan ohella aktivoida väkeä.
Järjestöjen on helpompi tavoittaa myös niitä, joita virallinen koulutusjärjestelmä ei tavoita. Järjestötoiminta tuottaa osaamista, josta hyötyy työelämä ja koko yhteiskunta.
Itsensä kehittäminen läpi elämän edistää aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta, työllisyyttä ja ehkäisee sosiaalista syrjintää.
Kaikki tarvitsevat arjen ja yhteiskunnan uusiutuvia perustaitoja ikään, koulutustaustaan tai työmarkkina-asemaan katsomatta. Jokainen tarvitsee oman osaamisen päivittämistä.
Mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen on tasa-arvoisempaa, kun sen järjestämiseen osallistuvat myös kansalaisjärjestöt.