Rippikoulu pitää pintansa

0

Tänäkin kesänä monissa kodeissa vietetään rippijuhlia. Nuori lähestyy aikuisuutta.
Rippikoulu on säilyttänyt vuodesta toiseen vahvan aseman osana suomalaista nuorisokulttuuria.
Rippikoulu tavoittaa edelleen valtaosan maamme nuorista. Vuonna 2017 rippikouluun osallistui yhteensä 48 734 henkilöä, ja valtakunnallinen tavoitettavuus oli 84,3 prosenttia. Luvussa on mukana kaikki rippikoulun käyneet suhteutettuna 15-vuotiaiden ikäluokkaan. Kirkkoon kuuluvista 15-vuotiaista rippikouluun osallistui 92 prosenttia ikäluokasta.
Viime vuonna tehdyn kyselytutkimuksen mukaan nuoret ovat tyytyväisiä rippikouluun ja kokevat sen myönteisenä ja turvallisena. Lähes 700 vastaajaa antoi rippikoululle kouluarvosanaksi keskimäärin 8,6. Lisäksi turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvät väitteet saivat nuorilta erittäin korkeita arvosanoja.
Myönteinen rippikoulukokemus perustuu turvallisuuden tunteeseen; että nuori kokee rippikoulun turvallisena yhteisönä ja että on hyvä olla.
Se on tärkeää, että nuori on keskiössä, hän saa osallistua ja häntä kuunnellaan.