Somerolla on tarjolla maksuton jätevesineuvoja ja kaksi jätevesi-iltaa

0

 

Jätevesiä puhdistamalla vähennetään vesien rehevöitymistä. Kuvassa Oinasjärvi. KUva Manu Kärki.

Kesän aikana on hyvä tarkkailla lähivesistön tilaa ja oman kiinteistön jätevesijärjestelmän kuntoa: hyvin puhdistettu jätevesi ei likaa asuinympäristöä, kaivovettä eikä lähivesiä.
Someron haja-asutusalueen asukkaat ja mökkiläiset voivat kesän aikana kutsua puolueettoman jätevesineuvojan ilmaiselle arviointikäynnille tai osallistua kesäkuussa järjestettäviin jätevesi-iltoihin, jotka pidetään 6. ja 18. kesäkuuta.
Jätevesiä puhdistamalla vähennetään vesien rehevöitymistä, hajuhaittoja, ulostebakteerien aiheuttamia hygieenisiä ongelmia ja terveysriskejä.
Kunnossa oleva jätevesijärjestelmä lisää myös kiinteistön markkina-arvoa. Perinteiset sakokaivot eivät etenkään pohjavesi- ja ranta-alueilla riitä ainoaksi jäteveden käsittelymenetelmäksi, koska ne poistavat vain murto-osan jäteveden sisältämästä fosforista ja typestä.
Haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaan pohjavesi- ja ranta-alueilla jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Myös niin sanottujen kuivan maan kiinteistöjen jätevedet kannattaa käsitellä, mutta näiden kiinteistöjen omistajien tarvitsee ryhtyä toimeen vasta seuraavan isomman remontin yhteydessä.

Lue lisää 5.6.2018 lehdestä