Viljelijöitä valvotaan

0

Viljelijätukia hakevista maatiloista valvotaan vuosittain vähintään 5 prosenttia. Eläinvalvonnat ovat alkaneet jo vuoden alussa. Päätukihaun päätyttyä kesäkuun puolivälissä Ely-keskusten tarkastajat aloittavat peltovalvonnat, jotka kohdistuvat tänä vuonna noin 2 500 maatilalle. Tilat valitaan valvontaan keskitetysti Maaseutuvirastossa satunnaisen tai painotetun otannan perusteella.
Peltovalvonnassa maatilalla tarkastetaan muun muassa kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja tukiehtojen noudattaminen.
Valvonnan jälkeen tilalle lähetetään yhteenveto valvontahavainnoista ja mittaustuloksista. Lopullisen valvonnan tuloksen ja sen mahdollisen vaikutuksen maksettaviin tukiin viljelijä näkee tukipäätöksestä. Paikalla tehtävät tilavalvonnat ja hallinnolliset valvonnat on säädösten mukaan tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa. Ely-keskusten tavoitteena on saada kaikki vuoden 2018 tilavalvonnat valmiiksi marraskuun puoliväliin mennessä.