Miehille sattuu

0

Perjantai 13. päivä meni. Tapaturmia sattuu päivästä riippumatta.
Miehille näyttää sattuvan ja tapahtuvan. Tapaturmakuolleisuus on korkeampaa työikäisillä miehillä kuin naisilla.
Miesten tapaturmakuolleisuus on vähentynyt viime vuosina, mutta edelleen työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista 80 prosenttia sattuu miehille.
Lähes 80 prosenttia vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Miesten tapaturmista runsas 70 prosenttia on koti- ja liikuntatapaturmia, kun taas naisilla vastaava luku on runsaat 60 prosenttia.
Kotitapaturmissa aiheutuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja sekä nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja.
Suurin osa tapaturmista olisi vältettävissä omilla valinnoilla, eli arvioimalla riskit ennalta ja vähentämällä kikkailua.
Perehdytys ja työn suunnittelu ovat avaimia turvalliseen tapaan tehdä töitä. Kannattaa muistaa, että jopa mattoveitsi voi olla vakavia vammoja aiheuttava työkalu. Turvallisten työtapojen periaatteet kannattaa pitää mielessä myös kotona ja vapaa-ajalla tehtävissä askareissa.