Suomalaiset eivät usko vaurastuvansa

0

Suomalaisista vain pieni osa uskoo voivansa vaurastua elämänsä aikana. Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen mukaan suomalaisista vajaat 12 prosenttia pitää vaurastumistaan suuressa määrin mahdollisena. Ei lainkaan tai pienissä määrin vaurastumiseensa uskoo 49 prosenttia.
Vauraus merkitsee 63 prosentille suomalaisista vapautta henkilökohtaisista talousmurheista. 57 prosenttia ajattelee, että vauraus tarkoittaa taloudellista riippumattomuutta. Vain 18 prosentille vauraus tarkoittaa suuria säästöjä.
Suomalaiset haaveilevat muun muassa voivansa jäädä eläkkeelle jo 62,9 vuoden iässä, mikä on selvästi alhaisempi kuin muiden pohjoismaalaisten ihanne-eläköitymisikä. Vaurastuminen voi olla valmistautumista, että tällaiset unelmat olisi mahdollisia toteuttaa.
Suomalaiset ovat vain hieman pessimistisempiä vaurastumismahdollisuuksien suhteen kuin pohjoismaalaiset keskimäärin. Suomalaisten pessimismi heijastuu myös varallisuuden kehitykseen. Tilastokeskuksen varallisuustutkimus osoittaa, että suomalaisten nettovarallisuus vuonna 2016 oli jonkin verran laskenut edellisestä tutkimusvuodesta 2013.
Tutkimuksen mukaan vain kolme prosenttia suomalaisista kokee jo olevansa vauraita. Osuus on suurin yli 65-vuotiaiden keskuudessa.