Yritysten tuottamaa aineistoa: Kaikille löytyy sopiva tapa säästää

0

Marko Hotokka, Eveliina Vaanela ja Anu Mikkola tuntevat Someron Säästöpankin asiakkaat ja heidän tarpeensa.Lähes 200 vuotta vanha säästöpankkiaate elää yhä vahvana. Tavoitteena on vieläkin pyrkiä parantamaan asiakkaiden taloudellista asemaa eli auttaa heitä vaurastumaan.
– Aina kannattaa säästää! Meillä jokaisella on erilaisia tavoitteita, toiveita ja jopa eri elämäntilanteissa muuttuva riskin-
ottokyky. Sopivia vaihtoehtoja löytyy varmasti!
Someron Säästöpankin rahoitusneuvoja Anu Mikkola kannustaa säästämiseen. Hänen mukaansa oikeaa hetkeä aloittaa säästäminen ei tarvitse odottaa.
– Säästäminen kannattaa aloittaa nyt heti, vaikka jo tänään. Korot ovat vielä alhaalla, mutta tilanne ei ole ikuinen. Lainan korkojen nousemiseen voi varautua säästämällä.
Rahastosijoittaminen antaa mahdollisuuden kerryttää tuottoa säästöille, jotka muuten lepäilisivät joutavina tilillä. Sijoittamista harkitsevan kolme tärkeintä mietinnän paikkaa ovat Mikkolan mukaan haluttu sijoitusaika, riskinottohalu ja sijoituksen tuotto-odotukset.
– Autamme asiakasta tekemään suunnitelmallisesti itselleen sopivia ratkaisuja. Yksi haluaa säästää eläkepäiviksi, toinen puskuria yllättävien tilanteiden varalle ja kolmas lastenlapsia varten. Kaikille löytyy sopiva tapa säästää, kunhan saamme ensin rakennettua kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta.
Rahastotutkimusyhtiö Morningstar palkitsi juuri Sp-rahastoyhtiön parhaana osakevarainhoitajana.
Syvällistä ihmis- ja
paikallistuntemusta
Oman talouden tuokio on suosittu palvelu, joka auttaa hahmottamaan asiakkaan tilannetta. Nykyinen varallisuus, säännölliset menot ja niiden kautta syntyvä mahdollinen säästövara selvitetään keskustelemalla.
– Käymme läpi asiakkaan tavoitteet ja ajatukset omasta elämäntilanteesta säännöllisesti. Yleensä selkeät numerot herättelevät miettimään raha-asioita tarkemmin. Samalla mietitään myös koko perheen tarpeita, Anu Mikkola kertoo.
Elämä ei aina mene niin kuin on suunnitellut. Yllättävä sairastuminen tai onnettomuus saattaa kiepsauttaa koko perheen elämän raiteiltaan, myös taloudellisesti. Maistraatissa vahvistettavalla edunvalvontavaltuutuksella voi itse vaikuttaa siihen, kuka hoitaa omat asiat esimerkiksi heikentyneen terveydentilan aikana.
– Kaikilla täysi-ikäisillä olisi hyvä olla tämä yksi asiakirja! Vertaan valtuutusta mielelläni vakuutukseen: se kannattaa tehdä, vaikka samalla toivookin, ettei sitä tarvitsisi ikinä ottaa käyttöön. Edunvalvontavaltuutuksen voi tarvittaessa peruuttaa tai sitä voi muuttaa myöhemmin, pankkilakimies Eveliina Vaanela toteaa.
Pankin lakimies varmistaa, että valitut sanamuodot ovat oikein ja lainvoimaiset ja että kaikki, mitä asiakas haluaa ottaa huomioon, tulee merkityksi paperille. Myös muut juridista osaamista vaativat asiat, kuten avioehtosopimukset, testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot, kauppa- ja lahjakirjat räätälöidään Säästöpankissa niin yksityis- kuin yritysasiakkaille.
– Yhteistyö pankin sisällä toimii hyvin ja asiakkaan näkökulma huomioidaan kaikissa tilanteissa. Haluamme tutustua yrittäjiin ja yritysten liiketoimintaan mahdollisimman hyvin ja tarjota apua yksilöllisiin tarpeisiin, yritysrahoitusneuvoja Marko Hotokka sanoo.
Asiakkaan talousasioiden ja elämäntilanteen tunteminen varmistaa henkilökohtaisen palvelun saamisen. Myös henkilökunnan paikallistuntemus eli Someron ja lähialueiden elinkeinoelämän syvällinen tietämys tuo lisäarvoa asiakkaalle. Päätökset esimerkiksi asunto- tai yrityslainoista tehdään nopeasti ja paikallisesti.
– Haluamme tavata asiakkaan ensisijaisesti kasvotusten konttorissa. Se antaa paremman mahdollisuuden tutustua puolin ja toisin.
Paras palaute on asiakkaan antama suositus, joka tuo ovelle uuden asiakkaan.

Someron Säästöpankki
Joensuuntie 27, 31400 Somero Puh. 029 041 2310
www.saastopankki.fi/someronsp
Edunvalvontavaltuutuksella voi varmistaa oman tahdon