Kuntokotiyhdistys perusti Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen 31.10.2008

0
Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy perustettiin perjantaina Eerikkilän urheiluopistossa. Hyvinvointikeskuksen hallituksen jäsenet ovat Eero Patrakkka (takana vas.), Göran Enckleman, Heikki Lehtonen, Arto Arvonen, Matti Antola (edessä vas.) ja Risto Eronen. Kuva Kirsi Seppälä.

Somero-lehti 4.11.2008

Teksti Kirsi Seppälä
Someron seudun kuntokotiyhdistys ry perusti perjantaina Lamminniemen hyvinvointikeskus Oy:n. Yhtiön osakepääoma on 50 000 euroa, ja yhdistys omistaa sen kokonaisuudessaan. Yhdistys siirtää myös käyttöomaisuutensa uuteen yhtiöön. Käytännön työt Lamminniemen hyvinvointikeskus aloittaa ensi vuoden alussa, jolloin se alkaa pyörittää pääosaa kuntokodin toiminnasta. Suurin osa nykyisestä henkilökunnasta siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön palkkalistoille.
Muutoksesta huolimatta Someron seudun kuntokotiyhdistys ry jatkaa toimintaansa yleishyödyllisenä yhdistyksenä, jonka perustehtävä on sotiemme veteraanien ja invalidien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kuntoutus. Asiakkaista on vielä yli 70 prosenttia on sotiemme veteraaneja ja invalideja, mutta vuonna 2015 heitä on jäljellä koko Suomessa enää noin 4 500.
Kirsi Seppälä
Someron seudun kuntokotiyhdistys ry perusti perjantaina Lamminniemen hyvinvointikeskus Oy:n. Yhtiön osakepääoma on 50 000 euroa, ja yhdistys omistaa sen kokonaisuudessaan. Yhdistys siirtää myös käyttöomaisuutensa uuteen yhtiöön. Käytännön työt Lamminniemen hyvinvointikeskus aloittaa ensi vuoden alussa, jolloin se alkaa pyörittää pääosaa kuntokodin toiminnasta. Suurin osa nykyisestä henkilökunnasta siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön palkkalistoille.
Muutoksesta huolimatta Someron seudun kuntokotiyhdistys ry jatkaa toimintaansa yleishyödyllisenä yhdistyksenä, jonka perustehtävä on sotiemme veteraanien ja invalidien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kuntoutus. Asiakkaista on vielä yli 70 prosenttia on sotiemme veteraaneja ja invalideja, mutta vuonna 2015 heitä on jäljellä koko Suomessa enää noin 4 500.
Yhteistyötä liikuntalaitosten kanssa
Someron seudun kuntokotiyhdistys nimesi Lamminniemen hyvinvointikeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi hallitusammattilainen Arto Arvosen ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Matti Antolan. Hallituksen muut jäsenet ovat toiminnanjohtaja Heikki Lehtonen Ikaalisista, rehtori Göran Enckelman Tammelasta ja talousjohtaja Eero Patrakka Salosta.
– Hallituksen jäsenten valinnassa on kiinnitetty huomiota verkottumisen mahdollisuuteen. Jäsenet edustavat merkittäviä liikuntalaitoksia, mikä mahdollistaa yhteistyön, Arto Arto Arvonen perustelee.
– Meillä on esimerkiksi kurssi liikunnasta hoitotyössä. Lähihoitajille tarkoitetun kurssin tarkoitus on, että he voivat omalla työpaikallaan kuntouttaa ihmisiä liikunnan avulla. Meillä liikuntapuoli on hanskassa, Lamminniemessä kuntoutus, Eerikkilän urheiluopiston rehtori Göran Enckelman jatkaa.
Samat miehet johtavat molempia
Uuden yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arto Arvonen toimii myös Someron seudun kuntokotiyhdistys ry:n hallituksen varapuheenjohtajana. Uuden yhtiön varapuheenjohtaja Matti Antola puolestaan toimii yhdistyksen puheenjohtajana. He perustelevat puheenjohtajien ristikkäisyyttä yhdistyksen ja yhtiön välisellä koordinaatiolla.
Myös Risto Eronen on yhdistyksen toimitusjohtajuuden ja hallituksen sihteerin tehtävien lisäksi uuden yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri.
Uimahalli
Kun kuntoutustoiminta Lamminniemessä aloitettiin vuonna 1992, kuntoutusvuorokausia oli vajaat 10 000 vuodessa. 2000-luvun alussa toimintaa laajennettiin niin, että kuntoutusvuorokaudet ja asiakaspaikkojen määrä on tuplaantunut. Nyt kuntokotiyhdistys haluaisi, että Lamminniemen hyvinvointikeskukseen rakennetaan kuntoutukseen tarpeisiin sopiva kylpyläuimahalli.
– Kaupungin kanssa yhteinen uimahalli ei tarkoita välttämättä yhteistä omistamista. Kaupunki voisi omistaa uimahallin Lamminniemellä ja hyvinvointikeskus omistaisi siellä olevat omat altaansa. Muissakaan kaupungeissa ei ole kahta uimahallia, vaan hallin sijainti on ratkaistu elinkeinopoliittisesti järkevästi. Esimerkiksi Sotkamon halli on Vuokatissa, Arto Arvonen selkiyttää yhteishankkeen mahdollisuuksia.
Myös Matti Antola pitää halliyhteistyötä taloudellisesti ja elinkeinopoliittisesti järkevänä.
– Yhteistyö olisi merkittävä poliittinen ratkaisu. Suhtaudun kuitenkin epäilevästi yhteistyön syntyyn, sillä politiikassa päätökset syntyvät hitaasti, hän harmittelee.
Sekä Someron kaupunki että Lamminniemen hyvinvointikeskus käynnistävät uimahallihankkeidensa suunnittelun ensi vuonna.