Salo valittaa vesiluvan hylkäämisestä

0

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös pysyvän vedenottoluvan epäämisestä Someron ja Kiikalan harjualueilta kaihertaa Saloa. Salo haki lupaa 1 000 kuutiometrin ottamiseen Kalattomannotkon ja Kaskistonnumen vedenottamoista, mutta avi katsoi vedenoton aiheuttavan voimakasta haittaa alueen luonnolle sekä vapaa-ajan asutukselle.
Liikelaitos Salon Vesi aikoo valittaa avin päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen myöntää, että kaikki johtokunnassa eivät olleet yksimielisesti valituksen teon kannalla. Päätös syntyi kuitenkin enemmistön turvin ilman äänestyksiä.

– Someron Vesihuollon kanssa kehitellään yhteisen tukkuyhtiön perustamisesta, josta on jo käyty alustavia neuvotteluja. Tukkuyhtiö myisi vettä molemmille, sekä Salolle että Somerolle, kertoo Kalle Virtanen.