Keskusta ja vasemmistoliitto ryhtyvät yhteistyöhön

0
Someron Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tero Pirttilän (oik.) puhelinsoitto vaaliyönä Someron Vasemmistoliiton puheenjohtaja Aarne Vesteriselle tuotti tulosta. Puolueet sopivat nyt yhteistyöstä luottamus- paikkojen neuvot- telujen ajaksi.

Somero-lehti 11.11.2008

Teksti Merja Ryhtä

Someron Keskusta ja Vasemmistoliitto solmivat yhteistyösopimuksen siksi ajaksi, kun neuvotellaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien paikoista. Yhteisiä poliittisia linjauksia ei vedetä. Vaaliliitossa kristillisdemokraattien kanssa oleva keskusta saa vasemmistoliiton kanssa liittoutumalla taakseen enemmistön, 19 valtuustopaikkaa.
Vasemmistoliitto saa kaupassa valtuuston varapuheenjohtajan paikan, jota on kaavailtu Heikki Lehtiselle. Varapuheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksessa. Someron Vasemmistoliiton puheenjohtaja Aarne Vesterinen on tyytyväinen läsnäolosta kaupunginhallituksessa, jotta tieto päätettävistä asioista tulee jäsenistön tietoon juohevasti. Vaalien suurimpana puolueena keskusta haluaa säilyttää itsellään valtuuston puheenjohtajan paikan ja yhdeksänjäsenisestä kaupunginhallituksesta viisi paikkaa.
Lisäksi vasemmistoliitolle on luvattu neljä lautakuntapaikkaa: perusturva- ja sivistyslautakunnista, teknisestä tai perustettavasta elinkeinolautakunnasta sekä tarkastus- tai maaseutulautakunnasta.
Someron Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tero Pirttilä otti yhteyttä Aarne Vesteriseen jo vaaliyönä. Keskusta ei halunnut, että kahdeksan vuoden takainen tilanne toistuu. Pirttilän mielestä ryhmä 18:sta ei hyötynyt ketään.
– Näin saamme alkavat luottamuspaikkaneuvottelut oikeisiin puitteisiin. Jokainen puolue lähtee niihin omalla kannatuksellaan, toteaa Pirttilä.
Vasemmistoliitto ei taas halunnut palata neljä vuotta sitten tapahtuneeseen aikaan. Silloin puolue oli vaaliliitossa sosialidemokraattien kanssa. Demarit veivät kaikki tärkeät luottamuspaikat ja vasemmistoliitolle jäivät rippeet.
– Nyt meillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Ennen olimme ulkona kaupunginhallitustyöskentelystä: emme tienneet, mitä siellä tapahtuu, kertoo Vesterinen, jolle tuli muiltakin puolueilta yhteydenottoja yhteistyön aloittamisesta.
Tero Pirttilä pitää ovia avoimina muihinkin suuntiin.
– Nämä ovat alkuasetelmat, joilla lähdetään neuvottelemaan. Tämä yhteistyö ei estä sitä, ettemme voisi tehdä yhteistyötä myös muiden kanssa.