Miksi Someron ylioppilaat suosivat ruotsia?

0

Somero-lehti 11.11.2008

Teksti Salli Lehtinen

Oppilaiden innostus kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa ruotsin kieli vaihtelee selvästi lukioittain. Osassa lukioista reilusti alle puolet kirjoittaa ruotsin, toisissa taas kaikki ylioppilaat. Toinen kotimainen kieli on ollut vapaaehtoinen ylioppilaskirjoituksissa vuodesta 2005 alkaen. MTV-uutiset vertaili ruotsin kirjoittamisen suosiota eri lukioissa. Tässä vertailussa Someron lukio komeilee viidennellä sijalla, sillä täällä 96 prosenttia tänä keväänä ylioppilastutkintonsa valmiiksi saaneista kirjoitti ruotsin kielen.
Miksi someron abiturientit kirjoittavat edelleenkin usein ruotsin kielen?
– Oppilaat ovat fiksuja, ja he ymmärtävät ruotsin kielen merkityksen. Varsinkin, kun moni jättää ruotsin kirjoittamatta, se erottelee tulevaisuudessa työnhakijoita kotimaisilla työmarkkinoilla. Kansainvälisissä yrityksissä ostaa voi aina englannin kielellä, mutta on parempi myydä kohdemaan kielellä, lukion ruotsinopettaja Minna Vainio pohtii.
– Pakkoruotsista puhuminen on ihan turhaa leimaamista, yhtä lailla voitaisiin puhua muistakin aineista pakkoina, hän lisää.
MTV:n selvityksestä käy ilmi, että tytöt kirjoittavat ylioppilaskirjoituksissa ruotsin poikia useammin. Ruotsin kirjoittaa vain 57 prosenttia pojista ja 84 prosenttia tytöistä. Osassa niistä lukioissa, joissa ruotsia ei juuri kirjoiteta, poikien enemmistö oppilaista vaikuttaa lukion alhaiseen ruotsin kielen kirjoittamisprosenttiin. Toisissa lukioissa taas molemmat sukupuolet kirjoittavat yhtä vähän.
Vaikka suomenkielisten into kirjoittaa ruotsinkieli on ollut laskussa, valtaosa, 92 prosenttia ruotsinkielisistä kirjoittaa edelleenkin suomen kielen.
Kristiinankaupungin lukiossa ja Porlamin lukiossa Lapinjärvellä kaikki oppilaat kirjoittivat ruotsinkielen. Vääksyn yhteiskoulussa Asikkalassa 98 prosenttia oppilaista ja Luostarivuoren lukiossa Turussa 96 prosenttia oppilaista kirjoitti ruotsinkielen. Someron lukio komeilee viidennellä sijalla, sillä täällä 96 prosenttia abiturienteista kirjoitti ruotsin kielen. Vertailun vuoksi esimerkiksi Laitilan lukiossa ruotsin kirjoittamisen suosio on heikko, sillä siellä vain 32 prosenttia kirjoitti ruotsin.